Na tento úspěch je samozřejmě náležitě hrdá zejména ředitelka školky Ivana Hořejší. „Nebylo to nic snadného, přece jen ten tříletý cyklus, po který projekt probíhal, je opravdu dlouhý. Ale vydrželi jsme až do konce a vyplatilo se nám to," netajila své nadšení ze získání ocenění.

Projekt připravilo občanské sdružení Alfa Human Service, které se zaměřuje převážně na rodiny s dětmi se zdravotním postižením a odborníky, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. Značka Přátelská školka pak patří mezi programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a spadá do celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků.

„Součástí projektu bylo absolvování tří modulů," přiblížila ředitelka, čím si musela ona i její kolegyně projít, než školka certifikát získala. „První, nejdelší, byl zaměřený třeba na syndrom vyhoření, komunikaci s dětmi i s kolegy nebo na práci s dětmi z odlišných etnik. Ve druhém modulu jsme si formou e-learningu osvojovaly znalosti z rodinného práva nebo problematiku sociálního vyloučení," pokračovala. „Poslední modul se pak týkal jakéhosi zhodnocení veškeré dosavadní práce, supervize a koučování," vysvětlila Hořejší s tím, že do projektu se zapojily všechny učitelky.

V průběhu seminářů a osobních setkání docházelo například i k rozhovorům s psycholožkou, která nabídla na mnohé situace jiný, ne zcela typický pohled. „Byla to inspirativní setkání. Dozvěděla jsem se třeba, jak mám komunikovat s některými svými kolegyněmi, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním," přiznala ředitelka.

Certifikát, který má nyní školka v držení, umožňuje získat statut metodického centra, které zároveň může sloužit jako vzorový příklad dobré práce v praxi.

Do projektu se zapojilo 18 mateřských škol ze Středočeského kraje. Ne všechny však vydržely celé tři roky.