„Tuto středu se konal poslední pracovní kontrolní den na opravě brány, a to za účasti pracovníků státní památkové péče. S celkovou opravou byli spokojeni," uvedl starosta města Velvary Radim Wolák.

Nyní už jen chybí dokončit drobné nedodělky, jako například osazení dopravního značení. Bude třeba také vyklidit a předat vnitřní prostor. Ten bude posléze vymalován a od října se zde plánuje otevření nové expozice.

Dodavatelem opravy byla pražská firma a náklady podle smlouvy o dílo činily přes jeden milion sto čtyřicet tisíc korun včetně DPH. Město na tuto investiční akci obdrželo dotaci v celkové výši čtyři sta padesát tisíc korun od Ministerstva kultury České republiky, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

„Příjemným faktem je, že oprava této významné nemovité kulturní památky v našem městě byla ukončena s velkým předstihem," dodal starosta.

Oprava totiž byla původně plánována až do poloviny října.