Zdá se to neuvěřitelné, ale Lobeč to po letech snažení dokázala. Má svého mamuta. Od srpna roku 2010 je ve vesnici, kde žije zhruba sto třicet obyvatel, otevřené muzeum Eduarda Štorcha a pravěku.

Tři roky. Tak dlouho podle lobečského starosty Luďka Dohnalíka trvala rekonstrukce prostor nad obecním úřadem, kde dříve sídlila obecná škola.

„V roce 2007 shodou okolností navštívil naší obec tehdejší ministr kultury Martin Štěpánek. Zmínil jsem se mu, že bych chtěl v dalším roce sehnat dotace na vybudování muzea Eduarda Štorcha. Asi za tři týdny mi volali z ministerstva kultury s tím, že pro nás mohou uvolnit částku 1, 2 milionu korun,“ vzpomínal Dohnalík a dodal, že tehdy ještě vesnice neměla ani vypracovaný projekt a neznala skutečné finanční náklady na vybudování muzea.

Jediné, co vesnice v té době měla, byla vize a spousta práce. „V prostorách kde, dnes sídlí muzeum, byla shnilá podlaha, vytrhaná elektrika a špatné stropy. Nebylo tu topení, voda ani toalety,“ popsal starosta. Lobeč se přesto do odvážného plánu pustila. Peníze z dotace pokryly stavební úpravy a část dnešního depozitáře.

V dalším roce měly na účet vesnice přijít další peníze, jenže obec nebyla v dotačním řízení úspěšná. K problémům se navíc přidala vadná kanalizace, kterou bylo nutné opravit. Nakonec se ale vše podařilo dotáhnout do konce a tak se malinká vesnička na Kokořínsku může pyšnit vlastním muzeem svého nejslavnějšího obyvatele.

Michaela Rozsypalová