1. Proč k
andidujete na senátora?
V mé dosavadní činnosti jsem poznala a stále poznávám, co vše je v našem regionu potřeba udělat, zlepšit, aby naši obyvatelé byli spokojenější. Proto kandiduji do Senátu, abych mohla k tomuto napomoci. Senátní obvod číslo 28 Mělnicko a část okresu Praha-východ je rozmanitý, dříve zde byla část zemědělská a část průmyslová, dnes však vidíme některá pole ladem a opuštěné tovární haly. Na orné půdě nám vyrostly jiné haly, případně fotovoltaická elektrárna. Ztrácíme tak přírodu a klid venkova.

2. Jaký je nejpalčivější problém Mělnicka a jak byste se jako senátor snažil přispět k jeho řešení?
Za palčivý problém Mělnicka považuji dopravu a nedokončené protipovodňové zábrany. Oboje se týká i našich tří největších měst, Mělníka, Kralup a Neratovic. Průjezdy městy znamenají nejen hluk, prach, ale i velké kolony aut a to nehovořím o bezpečnosti provozu. O obchvatu našich měst se jen hovoří, ale výsledek se rovná nule. Stejně tak se hovoří o ochraně před povodněmi, vždyť každý z nás si jistě pamatuje na pohromu v srpnu 2002 a na ohromné škody, které povodeň zapříčinila. Mělnicko má samozřejmě i další problémy, jako je chybějící infrastruktura v některých obcích, ale i v okrajových částech Mělníka, hrozba záměru rozšíření letiště Vodochody a další.

3. Na které místo na Mělnicku se nejraději vracíte a co vás tam táhne?
Kdykoliv se odněkud vracím, jsem ráda, když vidím horu Říp, to vím, že budu brzy ve Vraňanech, kde je můj domov a kam se nejraději vracím. Mám ale ráda i další místa – Jeviněves, kde jsem bývala jako malá u babičky na prázdninách, Ledčice, odkud pochází moje maminka, Chlumín, kde se lidé umí společně bavit a když je potřeba, přiloží ruku k dílu. Pěkně je i ve Klích, kde se snaží dodržovat tradice a zvelebují svoji obec. Nesmím zapomenout na Mělník a jeho krásnou vyhlídku do okolí i na Kokořínsko. Prostě žijeme v krásném prostředí a nenecháme si ho ničit. I to bude jeden z mých úkolů, pokud budu senátorkou zvolena.

Je mi 60 let, jsem rozvedená, mám dva dospělé syny a pět vnoučat. Po narození prvního syna jsem nedokončila středoškolské vzdělání, které jsem si doplňovala kurzy, semináři a školeními. Pracovala jsem například jako úpravářka, skladnice, expedientka, účetní a sekretářka, domácí šička kočárků nebo velitelka ostrahy podniku. Do roku 1990 jsem byla předsedkyní MNV Vraňany. V roce 1998 jsem byla zvolena starostkou obce. Třetí volební období jsem zastupitelkou Středočeského kraje, v letech 2002 až 2010 jsem byla poslankyní Parlamentu. Mezi mé záliby patří procházky v lese s hledáním hub a společnost mých vnoučat.


PŘEČTĚTE SI TAKÉ ODPOVĚDI DALŠÍCH KANDIDÁTŮ NA SENÁTORY:

LIBOR HOLÍK

PETR HANNIG

VERONIKA VRECIONOVÁ

NINA NOVÁKOVÁ

MILAN NĚMEC