1. Proč kandidujete na senátora?

Je nezbytné, aby senátor, zvolený za náš region, zaujal nekompromisní postoj proti rozvoji Letiště Vodochody a s touto prioritou vytrval celé šestileté volební období. Rozvoj Letiště Vodochody by měl vážné dopady na zdraví obyvatel a znehodnocení jejich nemovitostí. Dovoluji si to přirovnat k hození atomové bomby do našeho regionu. Tato nejzávažnější kauza od 2. světové války (když pominu 40 let vlády zločinného komunismu) je pole neorané pro senátora za tento region. Na základě zákona o poskytování informací budu žádat Parlament a vládu ČR o zveřejnění privatizační smlouvy mezi firmou Penta Investment a ČR. Požádám o prověření aktivit společnosti Penta vzhledem k bezpečnosti ČR a EU, jelikož vlastní strategický bod zbrojovku a letiště. … Budu navrhovat změny nebo návrhy nových zákonů bez ohledu na to, kterou stranou byly navrženy, když budou prospěšné pro celou ČR. Navrhnu novelu zákona o obcích: větší pravomoci starostů a zastupitelstev spravedlivé rozpočtové určení daní atd. Zrušení náhrad cestovného pro senátory na cesty do práce a zpět, jelikož tyto náhrady jsou naprosto diskriminující pro ostatní občany ČR. … V Senátu jsem vždy rozhodnut hlasovat, navrhovat zákony a jejich změny bez ohledu na to, z které strany vzešel návrh, ale za podmínek, že bude přínosem pro Českou republiku. Jsem pravicově smýšlející, ale se sociálním cítěním pro ty, kteří se dostali do složité situace nezaviněně a dočasně.

2. Jaký je nejpalčivější problém Mělnicka a jak byste se jako senátor snažil přispět k jeho řešení?
Nejpalčivějším problémem Mělnicka je plánovaný rozvoj Letiště Vodochody. Zvolený senátor musí být neustále v úzkém kontaktu se starosty měst a obcí postiženého regionu a nikdy nezapomenout na to, že byl zvolen voliči ne pro své teplé místečko v Senátu, ale pro službu občanům regionu.

3. Na které místo na Mělnicku se nejraději vracíte a co vás tam táhne?
Při každé návštěvě města Mělník neopomenu se zastavit na vyhlídkové terase zámku a potěšit se z výhledu na soutok Labe a Vltavy.

Dožil jsem se ve zdraví 66 let. Vystudoval jsem Střední zemědělskou školu v Brandýse a následně hotelovou školu v Praze. Většinu svého života jsem pracoval jako ředitel hotelu, jak v České republice, tak sedm let v Kanadě a rok ve Španělsku. Jsem ženatý, mám dvě děti a šest vnoučat. Mezi mé záliby patří lyžování a práce na zahradě. Na více zálib mi bohužel nezbývá čas, neboť jsem už čtyři roky starostou v obci Panenské Břežany. Je to nejhorší, nejsložitější, nejnáročnější a nejméně placená pozice, kterou jsem za celý život zastával a mimo jiné je silně nevděčná. Nikdy jsem nebyl členem žádné strany a vždy jsem byl pravicový volič.

PŘEČTĚTE SI ODPOVĚDI DALŠÍCH KANDIDÁTŮ NA SENÁTORY:

JIŘINA FIALOVÁ

PETR HANNIG

VERONIKA VRECIONOVÁ

NINA NOVÁKOVÁ

MILAN NĚMEC