Upozorňují na to radnice i policie s tím, že dopady na dopravu ve městě jsou skutečně citelné. Přičemž řidiči je budou pociťovat dlouhodobě – až do konce příštího roku. To je důvodem, proč byla pozastavena oprava mostu v Klášterní, připomněla souvislosti Barbora Barbora Walterová Benešová z městského úřadu. „Aby doprava nebyla ještě více zatížena,“ vysvětlila.

V aktuální fázi prací je především uzavřena křižovatka u supermarketu Eva, tedy křížení ulic Chloumecká (kde se uzavírka vztahuje i na železniční přejezd poblíž nádraží) a Řípská. Objízdná trasa je vyznačena po Bezručově ulici – a z Chloumku vede objížďka ulicí Dobrovského. Řidiči však musejí počítat i se změnami v Klášterní ulici, v jejíž jednosměrné části nyní dopravní značky upravují provoz tak, aby bylo možné projet oběma směry. Umožňuje to zajet přes Řípskou ulici do areálu sportovní haly Bios a k útulku pro opuštěná zvířata kolem plaveckého bazénu. „Prosíme řidiče o dodržování dopravního značení,“ připomíná mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. „Na dodržování předpisů budou dohlížet nejen policisté, ale i strážníci městské policie,“ upozornila. Ti mimo jiné hlídají i respektování značek zahazujících vjezd nákladním automobilům nad 12 tun.

Uzavírky mají také dopad na autobusovou linku 747. Ta zcela vynechává zastávky Koupaliště, Podolí, Zádušní a Tyršova; dočasně se změnila trasa od vlakového nádraží přes autobusové, ulice Kpt. Jaroše a Fibichovu. Nynější podoba uzavírek a omezení by měla být aktuální do přelomu podzimu a zimy; podle nynějších předpokladů do sklonku listopadu, kdy by Řípská ulice měla být znovu zprovozněna.

Zásadním prvkem části obchvatu budované v nynější etapě je přemostění železniční trati v blízkosti haly Bios. Obchvat dál bude pokračovat ve směru k silnici I/9. Křižovatku u marketu Eva má naradit kruhový objezd; plánovány jsou ještě tři další. Obchvat má také řešit komplikovanou dopravní situací na křižovatkách v pokračování Řípské Na Malém Spořilově i v následujícím úseku – zejména v křižovatce ulic Bezručova a Legionářů.