Všichni pozitivně testovaní jsou už v tuto chvíli mimo Čečelice a nenachází se mezi nimi ani jeden obyvatel obce. Jedná se totiž o brigádníky, kteří přebývali na tamější ubytovně. Potvrdila to tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Dana Šalamunová s tím, že starostové obdrželi doporučení, jakými opatřeními by se mohli řídit.

Ze slov čečelického starosty Josefa Zemana vyplývá, že obec, v níž v neděli zasedal krizový štáb, v současnosti rozdává dezinfekční prostředky občanům starším sedmdesáti let, doporučuje užívat roušky v prodejně potravin a v hostincích preferuje využívat možnost venkovního posezení. Čečelice navíc raději zrušily pouťovou zábavu i atrakce kvůli tomu, že zatím neví, jestli počet nakažených naroste či ne.

„Jinak už to snad bude dobré a nebudeme muset dělat v omezení žádné další kroky. Záleží samozřejmě, jak se nákaza rozvine. Budeme pak muset řešit i školu, než začne, ale to necháme až na srpen,‟ říká Josef Zeman, podle kterého je nyní v obci ze strany občanů klid a věří, že to tak zůstane i do budoucna. „Když se informace o ohnisku nákazy v čečelické ubytovně objevila ve čtvrtek v médiích a přijely sem i televizní stanice, lidé mi volali, ptali se a tak dále. O aktuální situaci informujeme občany každý den,‟ dodává starosta.

Ten také dále poznamenává, že díky tomu, že se onemocnění objevilo v ubytovně, dalo se ohnisko lépe izolovat. „Jsou to zahraniční pracovníci a někteří, kteří s nimi dělali například ve stejné kanceláři,‟ vyjádřil se Josef Zeman.

Mimořádná opatření zatím hygienici neplánují

Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice, ovšem nemůže přesný podíl nakažených zahraničních pracovníků potvrdit. „Jednalo se o brigádníky, kteří neměli kontakty mezi rodilými příslušníky. V podstatě jsme primární kontakty, patnáct nakažených lidí, otestovali a žádný pozitivní styk už z nich nevzejde. Testujeme ještě minimum kontaktů, které měli nakažení mimo závod,‟ vyjadřuje se mluvčí.

Krajská hygiena ani nechce v Čečelicích a jejich okolí zavádět žádná mimořádná opatření, k jakým musela přistoupit například na Kutnohorsku, kam se kvůli tamějšímu ohnisku vrátila povinnost nošení roušek i dodržování rozestupů. „V této chvíli to vypadá, že podobný scénář jako na Kutnohorsku nehrozí právě proto, že nakažení neměli tolik kontaktů, skupina byla uzavřená a podařilo se ji včas odizolovat,‟ dodává Dana Šalamunová s tím, že šíření nákazy v Čečelicích nemá nějaký dramatický vzestupný charakter.

Jak se Čečelice snaží předejít šíření nákazy:
- Rozdávání dezinfekčních prostředků občanům starším sedmdesáti let
- Doporučení nošení roušek v uzavřených prostorách, zejména v prodejně potravin
- V hostincích obec preferuje využívat možnost venkovního posezení.
- Zrušení pouťové zábavy i atrakcí
- V případě výskytu příznaků Čečelice doporučují dát přednost telefonickému kontaktu lékaře před osobním

Jiří Štraub