Cyklus sociálně preventivních projektů pro školy probíhá ve spolupráci s programem prevence kriminality města Mělník, který zastupuje Irena Podivínská, lektorem za Policii ČR je kapitán Tomáš Svoboda z územního odboru Policie ČR v Nymburku a Městskou policii Mělník zastupují lektoři Radka Havelková a Martin Moták.

Jitka Králová, muzejní pedagožka upřesňuje: „Tato spolupráce s policií trvá už devátý rok, vloni to bylo téma Dopravka dříve a dnes a letos Bezpečný Mělník. Ve dvoutýdenním cyklu se vzhledem k zaměření přednášek i na kariérní výchovu střídají žáci 8. a 9. třídy, ale projevili zájem i žáci ze 6. a 7. tříd. Letos je přihlášeno na přednášky 300 žáků. Během prezentace se seznamují s činností policie a krizovými situacemi i prostřednictvím snímků z kalendáře. A překvapilo mě, že jsou schopni velmi otevřeně diskutovat mimo jiné i na téma, jak je bezpečné naše město a překvapivě se o kariéru u policie zajímají více děvčata.“

Kapitán Tomáš Svoboda dodává: „Přednášky pro žáky základních škol jsou uzpůsobeny tak, abychom představili spolupráci, která probíhá mezi těmito dvěma složkami Integrovaného záchranného systému, a zároveň se snažíme namotivovat je pro budoucí povolání ať již u Policie ČR či městské policie. Zaměřujeme se samozřejmě hlavně na prevenci, upozorňujeme na případy trestné činnosti neboli protiprávního jednání. Na každém měsíci představujeme spolupráci při daném druhu činnosti či se snažíme zaměřovat na prevenci. Měsíc duben je například zaměřen a upozorňuje na nebezpečí lití čehokoliv do hořícího ohně, měsíc červen se týká nebezpečí požívání alkoholu a drog. Květen je ve znamení prevence v oblasti dopravy a upozorňuje na nebezpečí používání mobilu na silnici či přecházení se sluchátky na uších. Ukazujeme také, že nejen zachraňujeme lidské životy, ale pomáháme bezdomovcům, pátráme po pohřešovaných osobách apod.“

Přednášek se zúčastňují praktikanti, budoucí policisté. Chodí na náslechy a učí se, jak se dá práce u policie také dělat. Cyklus přednášek a zároveň i výstava Bezpečný Mělník končí v pátek 24. ledna.