Počátkem listopadu proběhly jednotlivé bloky s žáky druhého stupně vedené zkušenými lektorkami Veronikou Drnkovou a Veronikou Matějkovou. V každém ročníku se však setkání odehrávalo odlišně.

Sedmá třída pracovala s tematikou kanabisové závislosti a problémem jejich všeobecné společenské tolerance. Využívala k tomu metodu kritického myšlení a skupinové práce s cílem sledování přístup dnešních mladých lidí k tomuto ožehavému tématu. Osmáci pak hovořili obecně o závislostech na návykových látkách. Ostřílení deváťáci se věnovali partnerským vztahům, lidské sexualitě a navíc jim lektorky znovu připomenuly úlohu a možnosti pomoci občanského sdružení Semiramis.

Nováčky programu, šesťáky, čeká shledání v polovině měsíce. Scénář se ponese v duchu vzájemného poznávání prostřednictvím interaktivních her či techniky Ostrov třídy. Chybět nebudou aktivity podporující zdravé sebevědomí, mezilidské vztahy a schopnost vzájemné komunikace a tolerance mezi vrstevníky. Ve spolupráci se sdružením si klade naše škola za cíl poskytovat vyvážené a kvalitní informace nejen o nebezpečích spojených s návykovými látkami a ostatními patologickými jevy z okolí, ale také ukázat účastníkům akce jednu z možných cest k pochopení vlastní identity a formovaní zdravé osobnosti jedince.