Do projektu se zapojila místní Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice. Ve třídě 9.A se dohodli žáci Martina Růžičková a Filip Milčínský, že společně pod vedením Miroslavy Holmanové z Městské knihovny Neratovice projekt zrealizují.

Miroslava Holmanová je odborně proškolena od organizace Post Bellum k vedení těchto projektů. Zástupce ředitele školy František Štěrba, vyučující dějepis, dodal žákům zdroje pro textové podklady a odborně dohlížel na formulaci jednotlivých pasáží zpracovaného dokumentu.

Žáci prezentovali dobovou situaci ve školství s ohledem na žáky i vyučující. Zmapovali dění ve školství i ve společnosti s nástupem totality. Zacílili na období náboru ke komunistům první projevy nesouhlasu u obyčejných lidí i známých osobností. Nezapomněli na osobnosti Václava Havla, Marty Kubišové a Karla Kryla. Zmínili jedenáctý Sokolský slet v Praze a vyjádření nesouhlasu Sokolů. Vysvětlili funkci pomocných technických táborů a táborů nucených prací v tehdejším Československu a zásahů proti církvi. Jedna výkladová část byla zaměřena na téma likvidace soukromého majetku a znárodňování.

Přednáška byla ucelená a velmi pěkně prezentovaná i díky poskytnutým informacím ze Státního archivu Mělník a velkou podporou rodin přednášejících žáků.