„Monitoring měl probíhat od jara, ale kvůli stavu nouze by byl nepoužitelný. Požádali jsme tedy donátora, zda je možné udělat analýzu v příštím roce s tím, že by se na toto období posunuly i další analýzy, které na ni měly navazovat,“ vysvětluje mělnický místostarosta Petr Volf a dodává, že kdyby měla nastat další koronavirová vlna, nezbylo by městu, než monitoring cestovního ruchu z projektu vyjmout, čímž by se snížila i dotace. „Pokud by donátor analýzu neposunul, vyjmeme ji z projektu už letos. Pokud se termín posune, počkáme, co se bude dále dít,“ říká Volf.

V Neratovicích zatím zapojení do konceptu Smart city představuje hudbu budoucnosti. Podle starosty Romana Kroužeckého se přitom město tomuto projektu nechce vyhnout. „Myslím si, že Smart city nemůže nikdo opomíjet nebo podceňovat. Nyní nám na to ale nestačí kapacity. V rámci cyklostrategie už jsme se ovšem něčeho takového dotkli,“ připomíná Kroužecký s tím, že pro hladký provoz Smart city je zásadní fungování rychlého internetu ve městě. „Jednal jsem v tomto smyslu s několika provozovateli sítí. Chtěl bych, aby udělali celé město najednou, ne pouze sídliště, ale také periferie,“ dodává neratovický starosta.

Kralupy nad Vltavou se do konceptu zapojují například prostřednictvím elektronických tabulí, na nichž si občané mohou vyhledat řadu informací. Nevyskytují se jen ve městě, ale i v ostatních obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností. „Jsou tam například i informace, týkající se otevírací doby konkrétních oddělení na městském úřadě nebo program zasedání zastupitelstva,“ vysvětluje mluvčí kralupské radnice Aleš Levý s tím, že výrazným krokem vpřed pro město představuje také pokrytí náměstí zcela zdarma přístupnou wi-fi.

„V budoucnu by mohlo pravděpodobně dojít k rozšiřování oblastí s wi-fi zdarma,“ dodává Levý.

Na rozdíl od jiných měst Kralupy nad Vltavou nepřipravují pro občany žádnou mobilní aplikaci. „Komunikujeme hodně prostřednictvím sociálních sítí, našeho webu a YouTube kanálu Kralupy TV. Občané jsou na to zvyklí. Jakmile bychom informační zdroje tříštili, vznikl by zbytečný chaos,“ míní Levý.

Co by mělo Smart city přinést:
- Rychlejší a efektivnější komunikaci mezi občany a městem
- Zlepšení fungování města a zrychlení jeho rozvoje
- Zpřehlednění fungování města
- Zlepšení kvality různých činností od dopravy, přes cestovní ruch až po sociální služby
- Ušetření času a peněz pro město i občany