Jak potvrdila mluvčí mělnické policie Markéta Johnová, problémy s kamionovou dopravou se tím ale nemění. „Při kontrolách se v okrese nejčastěji setkáváme s tím, že kamiony jsou ve špatném technickém stavu, v některých případech řidiči nedodržují nařízené bezpečnostní přestávky, s čímž souvisí také překračování povolené doby jízdy,“ říká Johnová, podle které řidiči občas jedou na cizí kartu, kdy úmyslně obcházejí sociální předpisy.

„Ze zkušeností dopravních policistů vyplývá, že řidiči také falšují a nesprávně používají tachografy. Někteří používají různé přepínače na tachografech nebo speciální magnety,“ dodává Markéta Johnová, podle které se přestupků dopouštějí tuzemští i zahraniční řidiči. Důkladná kontrola jednoho nákladního vozidla prý zabere téměř dvě hodiny.

Problém pak představuje i vážení kamionů. Váhy se totiž musí nacházet na rovině a mít kolem sebe dostatečný prostor pro nájezd vozidel i samotné vážení. Policisté na Mělnicku přitom takové váhy nemají, tento typ kontroly proto provádějí několikrát v roce ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu nebo policisty Silničního dohledu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Mělníku schází obchvat

V Mělníku, jímž prochází souběh dvou státních silnic, podle místostarosty Milana Schweigstilla situaci s kamiony komplikuje absence obchvatu.

Mělnická městská policie, jak potvrzuje ředitel Ladislav Hošmánek, zastavuje nákladní vozidla pouze při porušení předpisů. „Je těžší kamiony bezpečně zastavit kvůli provádění nějakého policejního úkonu, ať už udělení pokuty, nebo řešení nějakého přestupku. Na frekventované ulici to s takovými vozidly totiž nejde jen tak,“ vysvětluje Hošmánek.

Strážníkům pomáhá s kontrolou kamionů také městský kamerový systém, ovšem jen v místech, kde nákladní vozidla nejvíce překračují zákaz vjezdu. „Pak máme Mělník osazen třemi stanovišti s radary,“ dodává ředitel městské policie.

Strážníci se také zaměřují na místa, zejména na odlehlejší oblasti města, kde nejčastěji dochází k přestupkům v souvislosti s parkováním kamionů v nočních hodinách, které je na celém katastru Mělníka zakázáno. Přestupků je prý spousta.

„Dochází k tomu například v oblastech některých obchodních domů, velkých parkovišť nebo i u větších podniků, kam kamiony zavážejí náklad. Stává se, že na takové místo kamion dorazí večer a už tam zůstane,“ říká Ladislav Hošmánek, podle kterého strážníci často reagují na stížnosti občanů například kvůli rušení nočního klidu. „Máme zkušenosti, že nám pak na místě zůstává po řidičích i nepořádek,“ připomíná.

Nejvíce přestupků se ale objevuje v případě klasické dopravy. „Největší problémy s kamiony jsou v době, kdy je některý hlavní tah dočasně uzavřen například z důvodu rekonstrukce nebo havárie. Objízdné trasy pak nákladní vozidla vedou do míst, kam mají zakázaný vjezd,“ popisuje ředitel městské policie s tím, že když se řidiči takto dostanou do centra města, strážníci se nejdříve musí soustředit na to, aby vyvedli kamion co nejkratší cestou a co nejdříve pryč. Vzhledem k tomu, jak je Mělník situovaný, je to podle Hošmánka někdy velice problematické.

Kontrolu průjezdnosti kamionů provádějí strážníci také v Kralupech nad Vltavou. Jak potvrdil ředitel městské policie Ladislav Voves, děje se tak nejvíce v ulicích Třebízského, Hybešova, 28.října a Generála Klapálka.

„Celkem provádí městská policie ročně přes dvě stě kontrol, zaměřených na průjezd kamionů místy, do kterých mají vjezd zakázán. Bohužel není neobvyklé při takové kontrole vyřešit až deset přestupků za hodinu,“ říká Voves.

Na co se policisté při kontrole kamionů zaměřují:
- kontrola technického stavu vozidel a souprav, jako jsou pneumatiky, brzdové kotouče, počet a svítivost dálkových světel, ostré hrany, poškozená čelní skla či výhled z vozidla, rovněž uložení nákladu, rozložení a zajištění nákladu, rozměry vozidla, únik provozních kapalin a podobně
- kontrola bezpečnostní přestávky
- důsledná kontrola tachografických kotoučků a dat z karty řidiče a dodržování přestávek ze strany řidičů nákladních a užitkových vozidel
- vážení vozidla – kontrola nejvyšší povolené hmotnosti na nápravy a celkové hmotnosti
- přetížení vozidel a jejich souprav
- ADR, tedy zda řidiči nepřevážejí vozidly či soupravami tzv. nebezpečné látky jako benzín nebo kyselinu do baterií
Zdroj: Markéta Johnová, tisková mluvčí mělnické policie

Jiří Štraub