Program roku 2020 je zaměřen na archeologii, historii a umění. Návštěvníci se mohou tradičně těšit na jarmarky, muzejní noc, Den země, který se opět uskuteční ve skalním obydlí Lhotka, či na tradiční prohlídky Mělníka s muzejním maskotem kocourkem Švarcem.

Připraveny jsou i tematické výstavy. „Dva nejvýznamnější body programu, které nás v roce 2020 čekají, budou bezesporu letní výstava Imaginárium bratří Formanů spojená s připlutím divadelní Lodi Tajemství a oslavy 1100. výročí od úmrtí kněžny sv. Ludmily v září“, říká ředitelka muzea Miloslava Havlíčková.

Putovní výstava, která zavede návštěvníky do tajuplného divadelního a výtvarného světa Divadla bratří Formanů, přijede do Mělníka na začátku července. Spolu s výstavou zakotví na mělnické náplavce Divadelní loď Tajemství, kde bude možné shlédnout dvě představení a doprovodný festival Moře u Mělníka.

Program k oslavám 1100. výročí úmrtí kněžny sv. Ludmily připravuje muzeum ve spolupráci s městem. Součástí oslav bude fotografická výstava Středočeský kraj – domov kněžny sv. Ludmily, kterou zahájí dobová módní přehlídka. Hlavní výročí připadá na příští rok 2021, ale oslavy na místech spojených s touto osobností probíhají již několik let a důvodem je velký zájem o hlavní svatoludmilskou relikvii, a to je lebka kněžny.

Téma archeologie se promítne do výpravné letní expozice s názvem Doba bronzová, která přiblíží pravěk interaktivní formou. Nebudou chybět vzácné archeologické nálezy i doprovodné programy pro školy.

Regionální muzeum Mělník hraje významnou roli v rámci mělnické kultury. V uplynulém roce se uskutečnilo 42 výstav a dalších 150 akcí. Nejúspěšnější akcí se stala letní výstava lega Svět kostiček a vodnická výstava Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků. V roce 2019 navštívilo muzeum celkem 40 164 návštěvníků a tato hranice návštěvnosti se drží už několik posledních let. V loňském roce příznivci muzea hlasovali pro mělnické muzeum, které opět získalo titul Muzeum roku a obhájilo prvenství z roku 2018.