Podle PR manažerky muzea Kristýny Frelichové snahu konkurovat zámku už dávno vzdali. „Jsme zaměřeni hlavně na rodiny s dětmi, o to je velký zájem. Také školky a školy často navštěvují interaktivní výstavy nebo jdou na prohlídku města s kocourem Švarcem, která je především pro menší děti,“ sdělila Frelichová.

Muzeum pomáhá i ukrajinským dětem se adaptovat. „Dnes poprvé k nám přijde skupinka celkem patnácti dětí z rodin postižených válkou na Ukrajině, budou mít svého tlumočníka a provázet je má opět kocour Švarc,“ dodala Kristýna Frelichová.

Materiál pro pražské betonárny a metro D se dováží z pískovny Nučničky.
Materiál pro stavbu metra D putuje do pražských betonáren po vodě přes Mělnicko

Nejen dětští návštěvníci se mohou těšit v příštích dnech na výstavu fotografií obojživelníků doplněnou o živé zástupce v sále muzea či vítání ptačího zpěvu na levém břehu Vltavy nedaleko cyklistického odpočívadla, cca 1,5 km nad soutokem s Labem, pořádané také Regionálním muzeem Mělník.