Již bezmála rok realizuje Občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno projekt, který připravuje ženy na rodičovské dovolené na návrat do práce. Nabídka vzdělávání je určena ženám ze středočeského kraje a díky společnému financování z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu mohou zájemkyně kurzy absolvovat zcela zdarma.

Jaké mají ženy v rámci projektu možnosti, o tom pro Deník hovořila manažerka projektu Ladislava Ondrouchová.

Jaké kurzy tedy nabízíte?
Samotné vzdělávání se rozděluje podle cílové skupiny maminek na Kurz aktivního rodičovství (KARO) a Motivační kurz. Cílem obou je vybavit maminky potřebnými schopnostmi, umožňujícími dobře skloubit náročnou roli matky s budoucí rolí v zaměstnání.

Můžete blíže popsat kurz KARO?
KARO je pobytový dvoutýdenní kurz, kterého se účastní maminky společně s dětmi a celý se odehrává v Domě rodin ve Smečně u Slaného. Hlavním záměrem je podpořit rozhodnutí maminky darovat svůj čas výchově dětí, aniž by zároveň měla pocit, že ztrácí na osobních kvalitách vůči budoucímu zaměstnavateli. Žena si ujasňuje svůj osobnostní potenciál, představy o profesi, druhu pracovně právního vztahu, ale také jak optimálně načasovat nástup do zaměstnání z hlediska své rodiny.
Díky podpoře z evropských fondů vznikla v Domě rodin i mobilní počítačová učebna, kde si ženy procvičují práci na počítači.

Kdo se může kurzu zúčastnit?
Kurzu se mohou zúčastnit společně s ubytovanými matkami také ženy z blízkého okolí Smečna, které na jednotlivé aktivity do Domu rodin denně docházejí. Během programu se o děti starají zkušené pečovatelky, takže maminky mají dostatek času na sebepoznání i odpočinek.
V roce 2007 proběhlo pět Kurzů aktivního rodičovství, jichž se zúčastnilo 42 matek s 69 dětmi, jeden kurz mají organizátoři ještě před sebou v roce 2008.
Z pohledu maminek se jedná o vskutku zdařilou aktivitu, která jim pomáhá zvýšit sebevědomí a překonat obavy, pramenící z nejistoty o následném profesním uplatnění po době strávené doma s dětmi.

A co motivační kurzy?
Motivační kurzy jsou na rozdíl od KARO určeny ženám po mateřské dovolené, které zaměstnání již aktivně hledají nebo již jsou v evidenci Úřadu práce.
Cílem těchto kurzů je vybavit ženy nejdůležitějšími informacemi a praktickými dovednostmi, směřujícími k získání vhodného zaměstnání. I během tohoto kurzu mohou ženy využít nabídku hlídání dětí.
Oba kurzy obsahují nabídku šesti kondičních jízd v autoškole a lekce zdravého životního stylu.

Kde kurzy probíhají a jaký je o ně zájem?
Kurzy probíhají ve Slaném, v kulturním centru Grand a v počítačové učebně 3. ZŠ Slaný.
I motivační program se těší velkému zájmu žen a jeho kapacita je plně naplněna. Certifikát o rekvalifikaci s celostátní platností obdrželo v tomto roce 29 absolventek. Není divu, že pořadník dalších cyklů kurzu, které budou probíhat v lednu a březnu 2008, se rychle plní, vždyť o jeho kvalitě svědčí i fakt, že sedm ze šestnácti účastnic prvního běhu již našlo zaměstnání a aktivně vyřešilo svoji situac