Ještě to ale bude nějakou dobu trvat, než se jednotlivé subjekty začnou stěhovat do nového. Jak uvedl Aleš Levý, tiskový mluvčí města, do dvou let by měla být hotová projektová dokumentace. Až potom se začne s vlastní investiční prací, což nebude jednoduchá záležitost. Objekt je totiž hodně velký a má z něj vzniknout moderní centrum.

Představitelé města se sešli se zástupci brněnské společnosti Atelier 99. Ta je dodavatelem projektové dokumentace na přestavbu a adaptaci pivovaru. „Předmětem jednání bylo představení prvních konkrétních vizualizací, a to s důrazem na detailnější rozčlenění jednotlivých úseků nemovitosti,“ uvedl Aleš Levý. Připomínky města tak odborníci zpracují do projektové dokumentace; poté by měla následovat další schůzka, kdy by radnice mohla mít konkrétní vizuály, jak bude rekonstruovaná budova pivovaru vypadat.

Ambiciózní plány

Z pivovaru by se mělo stát moderní kulturní centrum. Plány jsou ambiciózní: jeho součástí má být výstavní sál městského muzea, knihovna, základní umělecká škola a DDM Kralupy nad Vltavou. Všechny tyto subjekty by zároveň měly mít samostatné vstupy do budovy. Tím to ale nekončí. „Protože nemovitost skýtá obrovské možnosti využití, počítáno je taktéž s restaurací, kavárnou, případně malým pivovarem. Součástí projektu je i větší koncertní sál, který by měl primárně sloužit základní umělecké škole,“ uvedl Aleš Levý.

Otázníky ale visí nad zachováním komínů, hlavně pak toho ústředního. „Ten by měl i nadále zůstat jakýmsi pomyslným „reprezentantem historie“, ovšem až samotná realizace patrně ukáže, jak moc je tento článek projektu praktický,“ uvedl tiskový mluvčí města.

Zástupci města se při prezentaci rovněž zamysleli nad nutností zřízení pozice správce komplexu, jehož hlavní úkol by spočíval v celkovém zajištění chodu budovy. „V neposlední řadě se v rámci setkání řešily otázky spojené s úsporou energií, a to s ohledem na nejideálnější způsob vytápění. Vedení města na tuto klíčovou oblast klade velký důraz, a proto se i tento bod stane důležitou součástí dalších schůzek,“ řekl Aleš Levý. Ty se posléze uskuteční po zapracování vybraných požadavků do projektové dokumentace. „Přizváni budou taktéž ředitelé příslušných organizací,“ podotkl.