Koncepce přístaviště na levém břehu řeky vychází z analýzy, kterou má zpracovanou Ředitelství vodních cest a pro Neratovice má obsahovat dvanáct krátkodobých a střednědobých stání malých rekreačních plavidel. K tomu přibude jedno pro loď odpovídající velikostně návrhovému plavidlu.

Projekt má plně využít dosud nenaplněný potenciál veřejného prostranství u řeky Labe. „Vzniknout by mohla nábřežní promenáda pro pěší a cyklisty a to v co největší délce, ideálně prodloužit až k zámku v Lobkovicích. Druhá důležitá věc je zajištění kolmého přístupu k řece z města, aby přístupy navazovaly na stávající cesty. Jedná se o postup vodárenským areálem a je plánovaná propojka ke koupališti,“ upřesnil projektant.

Místo návštěvníkům podle předběžného plánu nabídne také občerstvení, hřiště, posezení i areál pro cvičení. Přístaviště by mělo vyrůst na konci promenády. Výhledově s aktualizací vizualizace z roku 2013 bude nová studie zhotovena koncem léta. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení, část první, jež má lokalizovat prostor a definovat další rozvojové plochy. Zhotovení samotného přístaviště a zpřístupnění veřejnosti by se podle prezentujících mohlo uskutečnit v roce 2025. Vše záleží na vzájemné spolupráci všech příslušných organizací.

Kolik přesně bude projekt stát, není zatím jasné. Závěrem však pozval starosta Roman Kroužecký občany na další veřejnou prezentaci. „Nechali jsme zpracovat analýzu financí města, a stejným způsobem bychom ji rádi odprezentovali obyvatelům Neratovic, aby se shrnulo, jak jsme za čtyři roky s financemi hospodařili,“ dodal s tím, že termín bude včas upřesněn.