„Budeme neustále vystupovat proti rozšíření provozu na letišti ve Vodochodech,“ neústupně bojují obce, které se sdružily pod iniciativu Stop letišti Vodochody.

Potvrdili to starostové obcí na Mělnicku ve svých odpovědích na otázky, které jim zaslali redaktoři Deníku.

Mezi hlavní důvody protestů patří obavy z neúnosného hluku, možných dopravních kolapsů či znehodnocení pozemků a domů tamních obyvatel.

ČTĚTE VÍCE: ZDE

1. Společnost Letiště Vodochody kvůli kritice ustoupila ze svého prvotního záměru a slíbila úplné zrušení nočního létání či napojení letiště na dálniční síť. Budete i nadále ve svých protestech pokračovat?
2. Jaké by musela společnost Letiště Vodochody splnit podmínky, abyste výstavbu mezinárodního letiště podpořili?
3. Jak by se odrazil provoz rozšířeného letiště ve vaší obci?


Vladimír Kubín,
starosta Kozomína
1. Ano. Dle mého mínění není výstavba mezinárodního letiště veřejným zájmem, ale zájmem úzkého okruhu lidí. Argumenty typu - pracovní přípežitosti - neobstojí, přilehlá průmyslová zóna je toho příkladem. V průmyslové zóně Kozomín, která se budovala z důvodu rozšíření pracovních příležitostí, nepracuje z místních téměř nikdo a pracovníci dojíždí z širokého okolí. O negativním vlivu na beztak již těžce zkoušené životní prostředí není pochyb.
2. Žádná, samotný název sdružení (Stop letišti Vodchody – pozn. redakce) mluví za vše.
3. Myslím si, že obec Kozomín při plánovaném počtu letů na zamýšleném letišti bude kromě hluku a zplodin ve vzduchu postižena hlavně neúměrným nárůstem dopravy a s ní souvisejících negativních vlivů na životní prostředí. Už dnes ve špičkách provozu je problematické bezpečně najet na silnici 608. Nárůstem neúměrné výstavby rodinných domků v okolních obcích stoupá i provoz na místní komunikaci, procházející obcí. Nezanedbatelný vliv na životní prostředí bude mít i železniční vlečka, která prochází v blízkosti obce, po které se dopravují pohonné hmoty. Máme už špatné zkušenosti z minulosti, kdy šlo o mnohem menší objem dopravy.

Bronislav Havlín,
starosta Veltrus
1. Ano, protože záměr Penty je ohrožením pro okolní obce. Jakým ohrožením, to je omleto už tisíckrát, jenom pořád někdo dělá, že to nechápe. Pro mě je nejdůležitějším hlediskem navýšení hlukové zátěže, která je už nyní přes limit.
2. Odstranit všechny negativní dopady včetně bezpečnostních rizik. Jenže to je u záměru, jak je připravován, nemožné, takže asi za žádných.
3. V našem městě by dopady nebyly tak silné, protože leží trochu dále od Vodochod. Nicméně částečně hluk, ale hlavně zátěže z dopravy a bezpečnostní rizika se nás dotýkají. Jedním z důvodů, proč se připojujeme k hnutí, je také solidarita s těmi, kteří to budou mít tak říkajíc z první ruky. Předně je třeba si uvědomit, že ony ústupky jsou jen „papírové“, aby se snáze dosáhlo kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí. Otázka zní, zda „ořezaný“ projekt bude vůbec ekonomicky udržitelný, zda se spíše nepočítá s jeho postupným rozšířením na původní záměr?! Spoléhat na kontrolní mechanizmy může v tomto státě jen naprosto neinformovaný člověk, který se nikdy se státní správou nedostal do kontaktu. Bohužel.

Tomáš Bubeníček,
starosta Postřížína
1. Budeme neustále vystupovat proti rozšíření provozu na letišti ve Vodochodech. Tento záměr značně poškodí životní prostředí v naší obci, v našem okolí i celém regionu. Další letiště pro tak malý region, jako je Praha a okolí, není dle našeho názoru potřeba (tento názor kdysi prezentoval dokonce i ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur), zvláště jeho vybudování v hustě zastavěné oblasti je nešťastné řešení.
2. Nejsou mi známy žádné podmínky, při jejichž splnění bychom povolili letiště - tedy rozšíření provozu na letišti a vybudování mezinárodního veřejného letiště nepodpoříme. Nehledě na to, že na základě předchozích vystoupení zástupců firmy Penta není zcela jisté, jestli by došlo k plnění nějakých podmínek.
3. Prudce by se zvýšila automobilová doprava v obci a okolí, zvýšila by se hluková zátěž, emisní spady, došlo by ke značnému zvýšení rizikových faktorů, a to jak z automobilové, tak z letecké dopravy. Dojde také ke znehodnocení a neprodejnosti pozemků a nemovitostí občanů v obci a okolí.

Dimitrij Hálkov,
zastupitel obce Dolany
1. Samozřejmě budeme.
2. Žádné. Je to jako když se ptáte, jakou smrt si chceme vybrat!
3. Vycházíme z faktů, z údajů Aera, uvedených v prvním pokusu o schválení EIA (posouzení vlivu na životní prostředí – pozn. redakce). Například děti v mateřské školce budou mít problém naučit se mluvit, děti ve škole budou mít prolémy s učením, seniorům se bude krátit věk dožití. To jsou jen vybrané dopady hlukové zátěže. Naše obec k materiálu zasílala téměř čtyřicet připomínek, nemluvě o desítkách individuálních dopisů občanů a petici místního občanského sdružení.