Ke starostům obcí, kteří na pondělní schůzce v Byšicích vyjádřili svůj nesouhlas se stanovením průzkumného území, jež těžbě předchází, se teď přidalo také vedení kraje.

Podle mluvčí Středočeského kraje Berill Maschekové je zarážející, že těžební společnost o projektu neinformovala kraj, které se o tom dozvěděl až z tisku.

„Rada Středočeského kraje s využitím ložisek uhlí pro výrobu syntézního plynu rozhodně nesouhlasí,“ řekla mluvčí a dodala, že nová metoda by mohla značně narušit životní prostředí a kontaminovat spodní vody, které zásobují třetinu kraje. Kvalitní vodu v Mělnické Vrutici jímají Středočeské vodárny. Ty se podle jejich mluvčí Lenky Kozlové o záměru těžit v okolí vrtu uhlí dozvěděly také až z médií. „Když se stát na začátku šedesátých let rozhodoval, zda na Mělnicku jímat vodu nebo těžit černé uhlí, jasně nad uhlím zvítězil odběr kvalitní podzemní vody,“ připomněla záměr z minulosti mluvčí vodáren.

Případná těžba uhlí, o níž firma tvrdí, že je mnohem šetrnější než konvenční metody, by skutečně vodu mohla ohrozit. Podle hydrogeologa Martina Milického ze společnosti Progeo, který má na starosti monitoring podzemních vod na Mělnicku, je v tuto chvíli těžké říci, jaká rizika by těžba přinesla. „O principu těžby touto metodou se mnoho neví, nikdy se u nás nerealizovala. Obecně lze říci, že každá těžba surovin pod velkými zdroji kvalitních vod s sebou nese rizika a vždy musí být pod velkým dohledem,“ konstatoval hydrogeolog.

Co říkají starostové obcí na Mělnicku na záměr australské firmy těžit v regionu uhlí?

CTIRAD MIKEŠ, starosta Mělníka

Rada města Mělník bude projednávat otázku využití území v rámci předpokládaných geologických a jiných průzkumů s tím, že u většiny radních převládá jednoznačně záporný názor. V této věci dáme jasné ne. Říkáme, když těžit uhlí, tak proč v současné době, jestliže pro to není žádný závažný důvod. Na samotnou těžbu je vždy dost času.

MARTIN BAUER, starosta Chorušic

Nejsem sám, kdo si myslí, že je to nehorázný pokus těžit uhlí v naší pěkné a ještě zachovalé krajině. Zastupitelstvo naší obce jednoznačně nesouhlasí s povolením průzkumných prací. Pokud budou prováděny za tímto účelem průzkumy, je veliká šance, že to bude firma chtít dotáhnout do konce. Velmi nás těší postoj vodoprávních úřadů, který byl podle jednání v Byšicích jednoznačně negativní, doufáme, že to ministerstvo vezme na vědomí a zakáže jakoukoli průzkumnou činnost v tomto regionu.

ALICE SEMIÁNOVÁ, starostka Kel

Takový záměr by vůbec neměl být povolen. Voda je naše bohatství. Zájmem nás všech je zdravá voda a nemůžeme dopustit, aby cizí společnost ničila naše životní prostředí. Budeme se snažit bojovat, aby to bylo něco platné, a doufáme, že nakonec zvítězí zdravý rozum. Za naší obec na ministerstvo životního prostředí odešleme nesouhlasné stanovisko, jehož hlavním důvodem je ohrožení zásob spodní vody a kvality života u nás.

HANA RAŠÁKOVÁ, starostka Mělnického Vtelna

S tímto záměrem nesouhlasíme. Firma nám ani nesdělila celá fakta. Projekt je pro mě velmi nedůvěryhodný vzhledem k tomu, že není ověřený, navíc se předpokládá, že by se realizoval v území, kde jsou prameny vody. Mohlo by dojít k její kontaminaci. Prioritou je podporovat vodu, nikoli těžbu nerostných surovin. S ohledem na budoucnost budeme proti tomuto záměru bojovat.

JINDŘICH URBÁNEK, starosta Řepína

Podzemní zplyňování uhlí je možná zajímavá technologie, která může někde nahradit těžbu konvenčním způsobem, ale určitě ne v oblastech, kde jsou zásoby pitné vody. Vyvolalo to pobouření i jinde, předevčírem mi volala paní z Anglie, která u nás chce stavět dům, a včera ze Švýcarska. Je zajímavé, jak se informace o záměru firmy rychle dostala do zahraničí. Jsem zásadně proti a myslím, že většina lidí také. Za obec na ministerstvo životního prostředí půjde nesouhlasné stanovisko a budeme se průzkumu snažit bránit. Paní ze Švýcarska, která žije část roku na Řepíně, chce zorganizovat petici.

JAROSLAV PELEŠKA, starosta Malého Újezdu

Nemohu říci nic jiného, než že s tímto záměrem nesouhlasím. V Evropě vyjma průzkumů v Maďarsku není nikde metoda zplyňování uhlí využívána, takže není možné určit, jaký by to mělo dopad na životní prostředí. Tato metoda se začala využívat v Africe a Austrálii, kde je oproti Mělnicku poušť a řídké osídlení. Vodu, kterou je zásobována velká část Středočeského kraje, by navíc mohl nenávratně poškodit benzen nebo toluen, který vzniká při zplyňování uhlí. Těžařská firma není schopna říci dle mého názoru dost podstatnou věc, a to v jaké míře by docházelo k propadání půdy. To že k propadům půdy bude docházet je zřejmé, neboť po vyhořelém uhlí budou vznikat takzvaná hluchá místa, která mohou zavalit podzemní vodní jezera. Uvědomme si, že vodu ničím nenahradíme a je pro člověka základem života, kdežto energie z uhlí se dá nahradit. Také mám pocit, že i když za obec dáme zamítavé stanovisko, tak poslední slovo má rozkladová komise ministerstva životního prostředí, která nakonec rozhodne a nemusí brát v potaz naše pádné argumenty.

PETR PÁNEK, starosta Lhotky

Zastupitelstvo s tím jednoznačně nesouhlasí. Už jsme odeslali nesouhlasné stanovisko. Jsme sice na kraji Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, ale jsou u nás zásoby pitné vody pro statisíce obyvatel. I když říkají, že to na vodu nebude mít vliv, což jistě není pravda. Nejsou to vyzkoušené technologie. Takže naším hlavním důvodem je ochrana zdroje pitné vody a nepřejeme si, aby v naší lokalitě byla další průmyslová zátěž. U nás je významná lokalita ptáků a obojživelníků. Z hlediska ochrany přírody tomu budeme bránit.