„Průvod představí historické osobnosti, jež se podílely na vzniku a rozvoji vinařství v Mělníku. Zároveň se přehlídky zúčastní také zástupci našich partnerských měst,“ připomněl místostarosta Petr Volf. Návštěvníci se tak setkají se sv. Ludmilou, na jejíž příkaz byly v okolí Mělníka vysazeny první vinice. Se sv. Václavem, který se vinařství aktivně věnoval. Dále s Přemyslem Otakarem II., Karlem IV., T. G. Masarykem nebo Milanem Rastislavem Štefánikem. Stále aktuální vinařskou tradici připomene také vůz spolku Mělnický košt.

Samozřejmostí budou rovněž pochodová hudební vystoupení – od středověké hudby přes bubeníky k folklorním tancům a zpěvům v podání Jarošáčků, Jarošovců a souboru Ipeľ z partnerského města Lučenec. Slavnostní ráz zvýrazní mělnické mažoretky a Velký dechový orchestr MKD Mělník.

Průvod vychází z areálu České zahradnické akademie ve Fričově ulici, trasa dále vede ulicemi Pražská, Jiráskova, Kněžny Emmy a pokračuje na Palackého náměstí, náměstí Míru a přes Palackého náměstí stejnou trasou nazpět. „Prosíme veřejnost, aby nechala účastníkům průvodu dostatečný prostor k průchodu zejména ve stísněných podmínkách historického centra města,“ apeluje místostarosta.