Otevírají se dveře a dovnitř vbíhají děti, které doprovázejí maminky a tatínkové. V rukách některých klučinů a holčiček se blýskají barevné kornouty plné bonbonů. Všichni si vzorně sedají do svých nových lavic.

Přesně tak to první školní den ráno vypadalo ve třídě 1.B mělnické základní školy Jindřicha Matiegky, kam poprvé přišlo třiadvacet prvňáčků. Ti si nyní říkají Šikulové z Matiegky, jak stojí i na dveřích třídy.

Jejich učitelka Helena Jiráčková je přivítala zazvoněním na kouzelný zvoneček, chvilku si s nimi povídala a pak se zeptala: „Kdopak sem na stůl, děti, dal to velké sluchátko?“

Novopečení školáci se hned hlásili a pokřikovali: „Mach a Šebestová ze třetí bé!“ Stačilo sluchátko poprosit a brýlatý klučina spolu s dlouhovlasou kamarádkou s mašlí ve vlasech stáli najednou ve třídě.

Použili své obří sluchátko a z malých dětí, které před prázdninami opustily mateřské školy, udělali rázem opravdové prvňáčky. A pak jim vysvětlili, jak se mají ve škole chovat a na co se mohou těšit. „Budete se učit písmenka a číslice, budete zpívat, malovat a cvičit,“ řekla Šebestová.

„Budete taky jezdit na výlety a do divadla. My si to ve škole bezvadně užíváme,“ doplnil ji Mach.

„Machu, a víš vůbec, co se ve škole nesmí?“ ptala se dlouhovlasá dívka kamaráda. „No, nesmí se přece ubližovat jeden druhému a nesmí se vykřikovat,“ řekl klučina.

Dětem také pohádková dvojice vysvětlila, že když chtějí něco paní učitelce povědět, musejí se přihlásit, což si hned všechny vyzkoušely.
A než Mach se Šebestovou s kouzelným sluchátkem odešli, děti od nich ještě dostaly barevné šerpy a dárečky od sponzorů. Pak si zacvičily na písničku Hlava, ramena, kolena, palce, a za chvíli už si to zase mašírovaly k domovu.

Neodešly ale jen tak. Dostaly rovnou tři domácí úkoly. S rodiči si doma napíší své jméno na cedulku, kterou si dají na lavici, a na samolepku, jíž si označí skříňku v šatně. Na obrázku pak mají poznat, kolik klubíček se rozkutálelo babičce.

Třiadvacet spolužáků nyní čeká první seznamovací týden. „Děti se budou navzájem poznávat nejen podle jména, ale i podle vlastností. Co se týče psaní, tak od začátku začneme dělat přípravné a uvolňovací cviky,“ řekla učitelka Helena Jiráčková a dodala, že vedle toho se žáčkové budou seznamovat se školou, která je pro ně něčím úplně novým.