Katastrofální dopravní situace panuje v mělnické Mladoboleslavské ulici. Tři metry od oken domů projede každou hodinu až sedm set automobilů, z toho většina nákladních.

Desítky let tamní obyvatelé doufali, že se konečně dočkají plánovaného obchvatu města a situace se zlepší. Jenže místo obchvatu teď město chystá průtah městem. A obyvatelé Mladoboleslavské ulice se obávají, že průtah neuleví dopravě v místě jejich bydliště.

„Nikdo nám doposud nevysvětlil, jak bude napojena doprava z Mladoboleslavské ulice na plánovaný průtah,“ říká například Bohumil Hokeš, který je přesvědčen, že průtah problémy Mladoboleslavské ulice neřeší.

„První etapa průtahu opravdu provozu v Mladoboleslavské ulici nepomůže,“ nepotěšil tamní obyvatele starosta Mělníka Miroslav Neumann. „Uleví se po ní píše lidem v ulicích Italská či Cukrovarská,“ dodal starosta. Tvrdí však, že problémy Mladoboleslavské ulice by se měly vyřešit po výstavbě přeložky silnice I/16, která má být napojená na takzvaný velký obchvat.

„Jenže odkud kam má přeložka silnice I/16 vést?“ neví Bohumil Hokeš, ani další obyvatelé Mělníka. V současné době to však neví ani zástupci Městského úřadu města Mělník. „Jde o akci kraje, nikoliv města,“ vysvětluje Neumann. Finální podobu plánované přeložky silnice I/16 tudíž město ještě nezná. „Pokud už se však bude stavět, musí přeložka opustit obydlenou část už před Skuhrovem, jinak by její stavba neměla žádný smysl,“ soudí starosta. I kvůli čekání na finální podobu této přeložky odkládá město druhou a třetí etapu výstavby průtahu na pozdější dobu. Starosta to vysvětluje tím, že právě druhá a třetí etapa průtahu by v budoucnu mohla být nahrazena právě připravovanou přeložkou.

Prozatím však budou obyvatelé Mladoboleslavské ulice nadále trpět. Život jim ztrpčuje nejen hluk a zápach z projíždějících automobilů. „Krajnice nejsou zpevněné, bojíme se, že se nějaký nákladní automobil zřítí na dům,“ říká další z obyvatel zmíněné ulice Lenka Havelková.

Trvají tudíž obavy z toho, že se utopí peníze do průtahu, ale dopravu v Mladoboleslavské ulici to nezmírní. Kvůli prosazení obchvatu města místo průtahu městem už dokonce vzniklo i Občanské sdružení Okolo Mělníka. „Přípravy na průtah už jsou ale tak daleko, že jsem přesvědčen, že jde o hotovou věc. Už třicet let se řeší obchvat – jenom samé řeči. A nakonec je z obchvatu průtah,“ říká Bohumil Hokeš.

Obyvatelé Mladoboleslavské ulice jsou však i nadále rozhodnuti bojovat za zklidnění neúnosné dopravní situace v místě svého bydliště. Pravidelně se zúčastňují schůzí, na kterých se podoba průtahu projednává. Tvrdí však, že ačkoliv město chce slyšet jejich názory, pak je stejně nerespektuje. Podle starosty Neumanna by stavba první a čtvrté etapy průtahu měla začít už v roce 2009. Lidé z Mladoboleslavské ulice však tomuto termínu po několika desítkách let peripetií nevěří.

První etapa propojí Pražskou a Mladoboleslavskou ulici, čtvrtá řeší úsek od jatek k Průhonu a napojení na stávající obchvat. Druhá etapa se má týkat Mladoboleslavské a Kokořínské ulice, třetí etapa vede přes objekt bývalých jatek. Práce na průtahu spolknou stovky milionů korun.