Lesní zvěř, která nezřídka končí v drátěných okách pytláků, prožívá nemalé utrpení. Pomalá smrt zvířete je asi tím nejhorším důsledkem toho, že lidé v honbě za ziskem či chutnou pečínkou se neštítí takřka ničeho.

Novodobé pytláctví má ale i ještě děsivější podobu. Lesy regionu totiž brázdí samozvaní lovci v džípech, kteří neváhají střelit vzrostlý kus a bez milosti ho nechají třeba jen pro zvýšení vlastního adrenalinu uhynout v porostu.

Přestože i myslivci na Slánsku hovoří o tom, že tu a tam narazí na drátěné oko, v němž srna chycená za krk jen pomalu a ve velkých bolestech umírá, pachatele, který to má na svědomí, se zatím dopadnout nepodařilo. „Je to velice složité, protože by ho člověk při tom musel chytit za ruku. Myslivci od nás dokonce jednoho podezřelého vousatého muže před časem vídali, ale těžko se můžete někomu podívat do batohu, když jde po lese a nic nedělá,“ řekl myslivec Antonín Lomíček z Hrdlíva.

I když oficiální informace o pytlácích nemá v současnosti ani předseda Okresního mysliveckého spolku Kladno Vladimír Moravec, vedoucí Lesní správy v Lužné, jejíž lesy zasahují nejen na Slánsko, Kladensko, ale iKřivoklátsko, Karlštejnsko a Hořovicko, František Davídek má řadu neblahých zkušeností právě s drátěnými oky, ale především s pytláky v terénních autech, kteří se nezastaví před ničím.

„Do lesa najíždějí potmě, svítí reflektory a zvěř je tím zcela zmatená. Když jede několik aut za sebou, střílí například ten z prvního vozu a další za ním kořist sbírá. I když se nám podaří pytláka zastavit a právě nestřílí, vymluví se na to, že našel poraněný kus a veze ho myslivcům,“ uvedl vedoucí Lesní správy Lužná František Davídek. Podle jeho slov zanechávají nájezdníci v lese velkou škodu v podobě uhynulých postřelených srnek a jiné zvěře. Ta se odplazí do houští, kde následně pojde.

„Poslední velmi nepříjemný případ jsme zažili v uplynulých dnech. U cesty k obci Nový Dům jsme nalezli mrtvého postřeleného jelena, který tam ležel nejméně tři dny. Zvíře bylo výstavní. Ve škále hodnocení to byl dvousetbodový jelen, což je téměř na úrovni zlaté medaile. To je obrovská škoda a takových jelenů je v přírodě velmi málo,“ řekl František Davídek. Stejně jako jeho kolegové se shoduje v tom, že kovových nastražených ok nalézají v polesí desítky. Alarmující je i skutečnost, že stahující smyčky mohou být nebezpečím také pro malé děti.