Jedenáct velkých plastových pytlů plných skartovaných dokumentů se na sklonku minulého roku objevilo u kontejnerového stání na tříděný odpad v Bukoli. Složení části papírových pruhů odhalilo, že jde o listiny pražského exekutorského úřadu.

„Někdo se zbavuje svého odpadu za naše peníze,“ zlobila se vojkovická starostka Jana Koberová, podle které se podobné pytle s neznámým obsahem našly v minulosti ve vesnici už dvakrát, tehdy ale stály u kontejnerového stání přímo ve Vojkovicích.

Po zásahu Deníku se kauzou začal zabývat Exekutorský úřad Prahy 5, jehož razítka se jménem soudního exekutora Juraje Podkonického jsou na skartovaných listinách.

Podle ředitele exekutorského úřadu Stanislava Martináka je vina na straně najaté uklízecí firmy. „Skartované materiály v rozporu se smlouvou odvezli z našeho sídla a pohodili ve vesnici,“ řekl Martinák.


Skartované listiny přitom měly skončit v kontejneru v sídle exekutorského úřadu, aby je následně společnost Pražské služby zlikvidovala. „K tomu nedošlo, protože byl kontejner před svátky plný. To ale neomlouvá postup uklízecí firmy, která své pochybení přiznala,“ poznamenal Martinák.


Exekutorský úřad uklízecí firmě okamžitě vypověděl smlouvu a jeho právní zástupci posuzují trestní i majetkovou odpovědnost zaměstnanců najaté firmy.

V době, kdy pytle stály v Bukoli, si s papírovými hady venku hrály místní děti. Na některých pruzích, které létaly po vesnici, přitom byly celé řádky s čitelnými jmény lidí i s adresami a rodnými čísly. Pocházely asi z listin, které skartovací stroj dělil svisle.

Podle Ladislava Hejlíka z úřadu pro ochranu osobních údajů je likvidace nosičů informací skartací dokonalá jen tehdy, nejsou­-li údaje čitelné.
„Na radnici si dali tu práci, že sestavili a slepili několik stránek, aby zjistili původ odpadu, což chápeme. Nedomníváme se ale, že by šlo
o únik důvěrných materiálů, spíš o nesprávné nakládání s odpady,“ řekl exekutor a Vojkovicím se omluvil.