„Situace se zkomplikovala. S bývalým vedením Vodáren Kladno Mělník (VKM) bylo domluveno, že se udělá přivaděč pod komunikací. Společnost VKM ale zastavila všechny rozvojové projekty až do roku 2022,“ připomněl starosta Ctirad Mikeš.

Město ve Vehlovicích počítá s vybudováním chodníků, opravou silnic i úpravou náměstí. Všemu ale musí předcházet právě dokončení zemních prací spojených se stavbou kanalizace, aby opravené plochy nebylo nutné rozkopat. „Plánujeme uspořádat jednání u kulatého stolu, při kterém budou přítomni zastupitelé i občané. Musíme se domluvit, jak dál pokračovat v rozvoji Vehlovic,“ dodal mělnický starosta.

Nová kanalizace si vyžádá zhruba stomilionovou investici. Město se chystá využít dotaci z ministerstva zemědělství. Nejprve se však musí prověřit podmínky, například zda bude možné napojení kanalizace na čistírnu odpadních vod až v roce 2023. Tím by se mohla investice rozložit na tři roky.

Jelikož ve Vehlovicích chybí i společenský prostor, uvažuje vedení města o nákupu budovy, kde by mohla být výhledově restaurace. „Musíme prověřit její stav a také zjistit požadovanou cenu,“ předeslal Mikeš.