„Povodí Ohře sdělilo, že nelze zřizovat čistírny odpadních vod při více než jednom objektu v nějakém komplexu několika samostatných objektů. Je tedy evidentní, že stavební úřad nemůže vydat stavební povolení, protože vodoprávní úřad nedá souhlas k vybudování čistíren. Z tohoto důvodu musíme dodělat kanalizační přípojky, aby se bytová výstavba rozvíjela podle územního plánu. Pro město to znamená další náklady. Akce si vyžádá investici 0,5 milionů korun,“ vysvětluje situaci mělnický starosta Ctirad Mikeš.

V současné době má Mělník odkanalizováno přibližně osmdesát pět procent města. V plánu radnice je posunout v brzké době tento ukazatel na devadesát procent.