Havarijní taktická cvičení se v závodu opakují pravidelně. Pokaždé jsou zaměřena na konkrétní mimořádné situace.

„Měli jsme možnost vyzkoušet připravenost našich záchranných složek i zaměstnanců ve výrobním areálu na mimořádné události. Praktické nácviky takovýchto situací jsou také vhodnou příležitostí ověřit techniku, kterou při mimořádných situacích používáme, a vzájemnou komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému,“ uvedl ředitel jednotky Rafinérie Kralupy Pavel Ballek s tím, že nyní bude cvičení vyhodnoceno a jeho závěry přispějí k vylepšení efektivity zásahů.

Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Do skupiny patří na Mělnicku vedle kralupské rafinérie také neratovická Spolana.