Z pronájmu vhodné nemovitosti má radost i vedoucí centra Iva Baťková: „Zatím jsme fungovali převážně 
v místní sokolovně a ve školních družinách, teď pokračuje rekonstrukce nových prostor. Otevřít bychom chtěli v únoru."

V sídle naproti poště se tak od příštího roku začnou scházet malé děti, školáci, dospělí 
i senioři. Rodinné centrum má totiž sloužit všem věkovým kategoriím. „Naší vizí je vybudovat komunitní centrum, které bude podporovat všechny generace, nejen děti a jejich rodiče. Chceme vytvořit příjemný prostor, kde se lidé mohou setkávat. Pro seniory připravujeme například zdravotní cvičení, při kterém budou rozděleni podle věku a schopností. Chtěli bychom jim nabídnout i tréninky paměti nebo jemné motoriky," upřesnila Iva Baťková.

Pro děti by pak měla být otevřena herna, v plánu je provozování dětského klubu Dráček a různých kurzů zaměřených na výtvarnou a hudební oblast, kutilství, ale i fotografování nebo šachy.

Lektory budou zpočátku zejména dobrovolníci z řad rodičů. „Dříve jsme byli jenom tři, dnes je nás kolem dvaceti. Většinou máme malé nebo už dospívající děti. Jsme rádi, že  cvičení s dětmi do šesti let vedou tatínkové, kteří sportují 
i ve svém volném čase."

Nejoblíbenější aktivitou, kterou centrum koordinuje ve spolupráci s tělocvičnou jednotou Sokol Přívory, je výuka jízdy na  ponících. Tréninky pro menší děti se od jara konají v areálu jezdeckého oddílu přívorských Sokolů. Vedoucí Lumír Šebesta se 
v jezdeckých trénincích, jak oddílu říká, angažuje především proto, že ho práce s dětmi baví.

„Zpočátku jsem vůči tomu byl trochu skeptický, ale nakonec jsme se domluvili," popisuje začátek své spolupráce s centrem. Poníky, se kterými se děti učí pracovat a starat se o ně, dokonce pořídil za vlastní peníze. Vedle starostí o dospělé jezdce, kteří se v parkurovém skákání snaží prosadit na republikové úrovni, mu tak přibyly i starosti s těmi nejmenšími. „Většinou je to spíš radost, u dětí totiž jasně vidíte ten pokrok a zaujetí pro věc," přiznal Lumír Šebesta, „a pokud u koní v budoucnu alespoň dva tři z nich zůstanou, budu to brát jako úspěch."

Dětský jezdecký oddíl navštěvuje zhruba deset zájemců o výuku jízdy na ponících, většinou dívky. Nejmladší jsou tři roky, nejstarším kolem jedenácti let. Lekce se konají dvakrát týdně, a to i v zimních měsících.

Rodinné centrum Všetaty-Přívory je nezisková organizace, při získávání peněz na svůj provoz tak spoléhá na dotace a dary od sponzorů. „V tomto směru si nemůžeme stěžovat," podotkla Iva Baťková, „obec nám vyšla vstříc, za pronájem našich nových prostor si řekla spíš jen symbolickou cenu. Poděkovat musím i místním firmám, které nám hodně pomohly. Nebýt jich, do rekonstrukce bychom se vůbec nemohli pustit. A samozřejmě nesmím zapomenout ani na všechny další lidi, kteří nám pomáhají."

Díky obci může centrum ve spolupráci s místní školou a školkou pořádat i vánoční jarmark. „Výtěžek z prodeje veškerých výrobků dětí i rodičů pak půjde zpátky do školy," dodala Baťková. Na jarmark v pátek 30. listopadu přijedou také šikovní řemeslníci, kovář s řezbářem, a za doprovodu starodávných hudebních nástrojů zaznějí vánoční písně a koledy v podání dívčí skupiny Innamorata. Návštěvníky tam čeká i slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.