„Již delší dobu jsme vnímali nespokojenost s vedením Jiřího Vronského. Dokazuje to i skutečnost, že měl odměny naposledy v roce 2017, takže musel vědět, že asi není všechno zcela v pořádku. Proběhl tam také nezávislý audit,“ uvedl místostarosta Milan Němec.

Mělničtí radní spolu s odvoláním vyslovili požadavek napravit současný stav provozu centra a zpracovat o tom zprávu, která by se měla týkat základních oblastí činnosti a hospodaření. Koordinací této činnosti pověřili právě místostarostu Milana Němce. „Řízení se skládá ze tří částí – plánování, realizace a kontrola. Bohužel musím říct, že nedostatky byly zjištěny ve všem. Rada může pouze jmenovat a odvolat, jinak je vše v kompetenci ředitele organizace. My jsme mu některé věci doporučovali, ale on to nereflektoval,“ doplnil Němec.

Jiří Vronský má však na věc jiný názor. „V roce 2019 v centru žádný audit neproběhl. Audity, které se uskutečnily v loňském roce, naopak ukázaly, že zejména v ekonomické oblasti je situace nadstandardně dobrá. Stejně tak i v ostatních činnostech. Rada města mi žádný důvod nesdělila, dozvěděl jsem se pouze, že jsem odvolán. Úspěch se bohužel neodpouští,“ hájí se dnes už bývalý ředitel.