Už pětadvacet let poskytuje Farní charita Neratovice profesionální zdravotnické a sociální služby v domech s pečovatelskou službou, denních stacionářích a přímo v domácnostech klientů. Jací lidé a z jakých lokalit se na charitu nejčastěji obracejí? Kdo jsou vaši klienti? 
Jedná se o seniory, o lidi s nejrůznějšími typy zdravotního postižení, se sníženou pohyblivostí, pomáháme také vážně nemocným. Pobočky máme v 17 obcích Středočeského kraje a v Praze, péči zajišťuje 39 registrovaných zdravotních sester s praxí u lůžka a 42 pečovatelek. Snažíme se o provázanost zdravotnické a sociální služby. Zdravotní péči poskytujeme sedm dní v týdnu 24 hodin denně přímo doma u pacienta podle indikace ošetřujícího lékaře. Může jít o komplexní péči o dlouhodobě ležící, aplikaci injekcí, odběry krve, převazy apod. Pracujeme zejména přímo v rodinách klientů. Jde nám přitom o to, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat v domácím prostředí. Klientem se může stát doslova kdokoliv. Někdy se setkáváme s trošku úsměvným dotazem, zda klient farní charity musí být věřící. Ne, ne opravdu to neprověřujeme. 

Kolika potřebným nyní pomáháte? 
Měsíčně poskytujeme zdravotní péči o klienty zhruba osmi stovkám klientů, kterou zajišťují kvalifikované zdravotní sestry. Zajišťujeme i sociální péči a to jsou nákupy, úklidy, hygiena, zajištění stravy 480 až 500 klientů měsíčně.

Osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky právě skončil. Kolik se letos vybralo?
Celkem jsme letos vybrali 115 324 korun, a tyto prostředky využijeme k zakoupení edukačních a terapeutických pomůcek jako jsou například pomůcky k rozvoji paměti, myšlení a pozornosti či pomůcky k procvičení jemné motoriky pro denní stacionáře v Odolena Vodě a Obříství a pro domy s pečovatelskou službou, ve kterých FCH Neratovice provozuje pečovatelskou službu. Je to například Dům sv. Jakuba v Libiši nebo DPS v Klecanech. 

Budova z 80. let minulého století je podle některých politiků vředem na tváří města.
Zastupitelé rozhodli: Amerika půjde k zemi!

Jak štědří byli dárci tříkrálové sbírky loni a jak byly vybrané prostředky použity? 
Ředitelka Farní charity Neratovice Miloslava Machovcová.Zdroj: Archiv FCH NeratoviceOd začátku vyhlášení tříkrálové sbírky se naše Farní charita Neratovice zapojila a každý rok nám pomáhají zaměstnanci, studenti z Gymnázia Neratovice, děti ze škol v Libiši, Kostelci nad Labem a samozřejmě naši rodinní příslušníci. Šedesát procent výdělku se vrací zpět na organizaci a je použit pro těžce nemocné na nákup kompenzačních pomůcek, které nehradí pojišťovna a také na dovybavení středisek, nebo DPS v Libiši.

Zúčastnila jste se charitní stáží v Indii, Ugandě a v Bulharsku. Jaký je standard zdravotní a sociální péče v těchto zemích? 
V Ugandě byla Arcidiecézní charitou Praha postavena nemocnice, kde pomáhají čeští a slovenští lékaři a zdravotní sestry. Při naší návštěvě jsme je podpořili humanitární pomocí ve formě zdravotnického materiálu. V Indii jsme navštívili střediska adopce na dálku, kde jsem se chtěla přesvědčit o tom, zda finanční pomoc jde opravdu dětem. Peníze nedostanou rodiny, ale jdou na vzdělávání dětí – studium, pomůcky, oblečení. Tyto děti jsou velmi vděčné za takovou pomoc a jsou rády, že se mohou vzdělávat. Návštěva ve mně zanechala velkou lítost, že děti z chudých rodin nemohou studovat. Navštívili jsme i zdravotní školu a nemocnici. Vybavení mi připomínalo můj začátek po maturitě před 45 lety. Sociální péči tam vůbec nemají a zdravotní péče je na velmi nízké úrovni. 

Na konci listopadu 2017 byla Farní charita Neratovice oceněna prestižní Národní cenou kvality České republiky v programu START PLUS titulem "úspěšná organizace". Jaká kritéria jste pro to museli splnit? 
Národní cena kvality je prestižní cena, je to zásluha všech zaměstnanců, kteří spolupracovali a podíleli se na dotazníkovém šetření, plnili veškeré podmínky, které jsou dané vypracováním podkladové zprávy, podle které je organizace externě hodnocena. Posuzovanými faktory bylo vedení organizace, strategie organizace, pracovníci, partnerství, služby a klienti-výsledky (stručný popis - přístup, hodnocení, zlepšování a důkazy plnění - veškerá dokumentace organizace). Pro naše klienty je důležitá spokojenost a kvalita péče a zodpovědnost našich pečovatelek a zdravotních sestřiček.

Současná podoba mostu přes Bakovský potok ve Velvarech. Nový most začnou stavět zjara 2018.
Bakovský potok se dočká mostu

Plánuje farní charita v dohledné době nějaké společenské akce pro veřejnost? 
Ředitelka Farní charity Neratovice Miloslava Machovcová.Zdroj: Archiv FCH NeratoviceV letošním roce máme naplánovaný jedenáctý Charitní ples, který připravují všichni zaměstnanci a o tento ples je vždy velký zájem, také díky bohaté tombole od sponzorů. Další tradiční akcí je setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice, opět jedenáctý ročník. Zde se sejdou naši klienti ze všech středisek a hosté ze spřátelených měst a obcí. Při dobrém občerstvení a kulturním pořadu si naši klienti popovídají, zatančí a odnesou si malý dárek. Na této akci se tradičně vyhlašuje sestřička a pečovatelka roku. Dalšími akcemi jsou výlety, setkání, besídky v pečovatelských domech a stacionářích.

Co považujete za svůj největší pracovní úspěch? 
Řečeno jednou větou – že FCH Neratovice je i po 26 letech stabilní organizací!

Jaké budou vaše další cíle? Co byste chtěla ve farní charitě ještě dokázat?
Chtěla bych, aby se charita připravila do dalšího kola na ocenění Národní ceny kvality – zlaté ocenění – Exelence , ale to záleží na všech zaměstnancích. Přeji si, aby do budoucna Farní charita Neratovice měla dobré jméno, stabilní tým, dostatek finančních prostředků a hlavně abychom pomáhali klientům v jejich těžkých chvílích a mohli se s důvěrou obracet na naše zaměstnance.

Tentokrát fotografie voličky ve volebním okrsku č. 8 v Kralupech nad Vltavou.
Mělnicko chtělo mít prezidenta Drahoše

Výtěžek Tříkrálová sbírka 2018. Obsah pokladniček z jednotlivých obcí
KLECANY 13 856,00 
NERATOVICE 13 630,00 
TUHAŇ 13 239,00 
ODOLENA VODA 9 784,00 
ČELÁKOVICE 8 376,00
LIBIŠ 6 866,00 
KOSTELEC NAD LABEM 6 207,00 
KOJETICE 5 658,00 
ODOLENA VODA 4 310,00 
KBELY 3 393,00 
TIŠICE 3 345,00 
OBŘÍSTVÍ 3 305,00 
TIŠICE 2 658,00 
LÍBEZNICE 2 625,00 
ČELÁKOVICE 2 494,00 
LOBKOVICE 2 173,00 
MĚLNÍK 2 139,00 
PŘEDBOJ 2 007,00 
RUDNÁ 1 857,00 
MLÉKOJEDY 1 827,00 
ČAKOVIČKY 1 750,00 
NOVÁ VES 1 671,00 
ZDIBY,ŘEŽ 1 658,00 
ČERNOŠICE 496,00 
Celkem se vybralo: 115 324,00

Týden hokeje, HK Kralupy nad Vltavou.
Zadařilo se. Na nábory zavítalo téměř sedmdesát dětí

 


Barbora Walterová, Markéta Pomšár Židlická