Zastupitelé na svém posledním zasedání neposvětili konání referenda o zbourání budovy bývalé Ameriky na náměstí Karla IV. Důvodů k tomu měli hned několik.

Podle starosty Ctirada Mikeše se nakonec shodli na tom, že by bylo velmi složité sehnat další volební komisi, která by se musela skládat výhradně z místních občanů. Vzhledem k tomu, že se mělo referendum konat ve stejném podzimním termínu jako volby do poslanecké sněmovny, bylo by skoro nemožné dát takovou komisi dohromady. „Dalším důvodem jsou příliš velké náklady, které by město muselo vynaložit ze svého. Bylo by na to potřeba zhruba půl milionu korun," řekl starosta.

Aby bylo referendum platné, musí v něm podle zákona hlasovat alespoň pětatřicet procent mělnických voličů. „A aby byla jedna z variant závazná, musí pro ni hlasovat alespoň čtvrtina všech místních voličů," připomněl starosta.

Místostarosta Mělníka Petr Volf ještě upozornil na fakt, že pokud by město skutečně uspořádalo obecní referendum, muselo by k němu vypracovat i nutnou kalkulaci nákladů jednotlivých variant. „Nejsme schopni to přesně vyčíslit. Byl by to další rizikový moment," vysvětlil Volf.

O dalším osudu VVS Holdu budovy bývalé Ameriky proto rozhodnou zastupitelé pravděpodobně na svém zářijovém zasedání.

Bouráním by mohla začít revitalizace takzvaného dolního náměstí. Cílem je návrat k původním uličním čarám, kterým Amerika stojí v cestě. Demoliční práce, jejichž cena má přesáhnout deset milionů korun, by mohly následovat v příštím roce. Radnice zároveň jedná s případným investorem, který by budovu nechal zbourat a místo ní postavil objekt podle jasně zadaných podmínek.