K vidění budou ovšem i preparáty některých přírodnin, například různých druhů bezobratlých živočichů. Expedice společnosti Zoogeos, jejímiž členy jsou převážně zoologové muzeí, se snažila navštívit nejzajímavější oblasti Venezuely od přímořského národního parku Morrocoy přes Los Llanos a stolové hory Gran Sabany až po vrcholové partie And a zdokumentovat přírodu podle zaměření jednotlivých členů. Fotografie, které tvoří hlavní část výstavy, zachycují prostředí, rostliny a zvířata často z bezprostřední blízkosti. Výstava je putovní a bude možné ji v budoucnu shlédnout i na dalších místech České republiky (např. Pardubice, Liberec, České Budějovice, Vrchlabí…). Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 10. července od 17:00 hodin v malém sále. Výstava potrvá do 17. srpna – otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin. Těšíme se na Vás !

Více informací získáte od:
Ing. Petr Lumpe – zoolog muzea,lumpe@muzeum-melnik.cz, tel. 315 630 924