Pojem regrese je nejčastěji spojován s minulými životy, ale znamená cestu zpět. S touto metodou je možné vybavit si již dávno zapomenuté dětství a najít v této době prameny, které byly příčinou vzniku současných problémů. Regresní metoda není hypnotická, a tedy nezasahuje do psychiky. Celý proces probíhá při plném vědomí a na základě svobodné vůle každého, kdo chce regresi podstoupit. Na otázky týkající se této metody odpovídala Veronika Šulcová z Kostelce nad Labem, která se metodou zabývá již několik let.

Zabýváte se regresí. Jak byste ji našim čtenářům přiblížila, o co se jedná?
Regresní terapie je metoda, jež se snaží pomocí znovuprožití traumat, která se udála v minulosti, dosáhnout vyrovnání se s nimi, a tím pozitivně ovlivnit současný a budoucí duševní stav člověka. V tomto ohledu je lhostejné, zda se jedná o události, které se staly před dvěma lety, v raném dětství či v době, kterou můžeme nazvat v „minulém životě“. Pro tuto metodu není důležité, zda klient uznává teorii minulých životů nebo chápe svůj prožitek jako sled obrazů, kterými s ním hovoří jeho podvědomí. Důležité je, že je tato metoda schopna člověku pomoci vyrovnat se se svým duševním stavem a výrazně přispět k jeho zlepšení.

Jak dlouho se již regresí zabýváte a proč jste si regresi zvolila?
Regresní terapii se věnuji již dva roky. O metodu jako takovou jsem se zajímala asi dva roky, potom jsem konečně našla odvahu a sama regresi několikrát podstoupila. Zjistila jsem, že mi tato metoda skutečně pomohla od bolestí a navíc mi otevřela i úplně nový pohled na můj dosavadní život a věci okolo mě. Poté jsem svou terapeutku požádala o kontakt na pořadatele kurzů regresní terapie a přihlásila se.

Jaký mají o regresi zájem lidé z Mělnicka?
Toto se asi z mého pohledu dá odhadnout docela těžko. Lidí, kteří se zabývají touto formou terapie, je hodně a klienti dají často samozřejmě přednost někomu, ke komu to mají blíž. Jiná skupina lidí dá na dojem, kterým na ně působí má webová prezentace, reference od známých nebo hlasový kontakt po telefonu, a jsou ochotni přijet třeba až z Moravy. Nemohu říci tedy přesně kolik klientů mám z Mělnicka a kolik z ostatních regionů. Dá se říci, že přibližně padesát procent klientů je z tohoto regionu.

V čem dokáže regrese pomoci a v čem naopak uškodit?
Regresní terapie pomáhá při psychických či psychosomatických problémech. Jako příklad bych uvedla problémy ve vztazích. Regrese nedokáže znovu dát dohromady rozbité manželství, ale může výrazně pomoci se vyrovnat s rozvodem. Podobně to platí třeba u úmrtí bližního, hádek… Dále regrese pomáhá lidem, kteří trpí různými fobiemi – z pavouků, z vody, či z věcí týkajících se sexuality. Také napomáhá v situacích, kdy klientka nemůže dlouhodobě otěhotnět, nebo klient trpí častými a opakovanými nemocemi. Odbourává trauma z úrazů či operací, a tím napomáhá k lepší a rychlejší rekonvalescenci. Uškodit pomocí regresní terapie může hlavně nezkušený terapeut. Následkem jsou nevolnost či špatná nálada, které však během jednoho či dvou dnů odezní.

Dá se regrese nějakým způsobem naučit?
Určitě ano. Pokud máte zájem se o regresní terapii dozvědět více či se jí věnovat, stačí se přihlásit na několikadenní kurz, kde dostanete teoretické základy plus základní praxi. Samozřejmě z absolventa není ihned špičkový terapeut. Musí se rozvíjet další praxí, a tím získává zkušenosti, což většinou ze začátku odnášejí „dobrovolníci“ z rodiny nebo přátelé. Za sebe mohu doporučit kurzy pana Dragomireckého.

Proč jste si zvolila právě regresi?
Tato metoda mě vždycky svým způsobem lákala. Slyšela jsem o ní od svých přátel, kteří velmi pozitivně hovořili o svých vlastních zkušenostech, a sama jsem se ji rozhodla vyzkoušet. Po několika sezeních jsem zjistila, že člověk často změní pohled a přístup ke svým představám či názorům a odchází ze sezení obohacen i jinak, než zbavením se svých problémů. Rozhodně získá pohled na svět kolem sebe z jiného úhlu.

Z jakého důvodu nejčastěji lidé na Mělnicku vyhledávají regresi?
Nejčastěji se jedná o problémy se vztahy. Většina mých klientek jsou ženy, které se např. neshodnou se svým manželem a trápí se. Dalším často se objevujícím tématem jsou problémy s rodiči (nedostatek citu a pochopení u rodičů, což někteří s sebou nesou celý život a těžce se s tím vyrovnávají). Často lidé přicházejí jen s nejasným pocitem, že je něco trápí, anebo se ostýchají říci, o jaký problém se přesně jedná.

Kdy by člověk neměl regresi podstupovat?
Člověk by neměl regresi podstupovat, jestliže se dlouhodobě léčí s nějakou vážnou psychickou poruchou. Při závažných klinických potížích se indikují jiné metody a ve svém vlastním zájmu by člověk měl navštěvovat lékaře – tedy kvalifikovaného odborníka. Není vhodné podstupovat regresi v případech, kdy člověk dlouhodobě užívá antidepresiva či jiné látky ovlivňujících psychiku. Tyto látky výrazně ovlivňují naše vnímání a při regresní terapii by mohlo dojít k nežádoucím dopadů na psychiku. Těhotné ženy by na svůj stav měly terapeuta upozornit a konzultovat s ním vhodnost regresní terapie.