„Prodej jízdenek zatím probíhá ve vedle se nacházející plechové boudě. V průběhu září se všechno vrátí do původních kolejí,“ dodává Milan Schweigstill s tím, že v minulosti se objevily kritiky, že budova autobusového terminálu není tolik stará. „Postavili ji ale tehdy na nějaké úrovni a budova už poměrně hodně zchátrala. Vyžádala si tedy rekonstrukci. Šli jsme do toho i z toho důvodu, že jsme měli k dispozici dotaci na terminály,“ vysvětluje místostarosta.

Autobusový terminál bude poskytovat cestujícím lepší informovanost a bude disponovat wifi sítí. „Jsou tam místa na odstavení kol, která budou střežena kamerou, takže máme skutečně tendenci budovat terminály. Jednak se tedy dá akce brát jako rekonstrukce, a jednak hlavně jako celková modernizace přestupního uzlu,“ upřesňuje Milan Schweigstill.

V současnosti má také dojít ke vztyčení přístřešků, propojujících nástupiště s nádražní budovou, a na některých, dosud nekrytých nástupištích. „Výstupní nástupiště už ale zastřešená jsou. Co se týče zastřešení hlavní spojovací cesty mezi velikým nástupištěm a budovou, začaly se už kopat patky, základy,“ říká místostarosta.

Než však bude terminál hotový, musejí se cestující připravit na určité komplikace. „Nástupiště jsme zatím museli přemístit, nacházejí se různě po obvodu autobusového terminálu,“ upozorňuje Milan Schweigstill, podle kterého by měly být práce hotové do konce listopadu. „Jde o obrovskou stavbu, takže se při ní nějaké komplikace objevily. Jedna byla se založením nosníků, při němž se zjistily nějaké sítě, o kterých se nevědělo,“ přibližuje místostarosta a dodává, že vše se muselo řešit za provozu. „Harmonogram se úplně nedodržuje, ale zpoždění činí řádově jeden dva týdny. Není to nic fatálního,“ ujišťuje Milan Schweigstill s tím, že se akce zatím zhruba drží finančního plánu. Vícepráce, které se objevily, se totiž daří kompenzovat četnými méněpracemi. Jestli a případně o kolik přesně se stavba prodražila ovšem zatím není možné určit, jelikož město ještě nemá vyúčtování.

Náklady na akci činí podle Milana Schweigstilla celkem 24 milionů korun, z čehož zhruba 17 milionů korun pokrývá dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od Ministerstva pro místní rozvoj.