„Budova je to samozřejmě komplikovaná a zpracování samotného projektu nebude vůbec jednoduché. Objekt má spoustu omezení a je docela dobře možné, že v průběhu realizace budeme muset přistoupit i na nezbytné bourací práce. V dnešní době jsou však na vysoké úrovni veškeré odborné technologie včetně širokého výběru stavebních materiálů. Jsem přesvědčen o tom, že přestavba budovy pivovaru je realizovatelná,“ říká kralupský starosta Marek Czechmann.

Náklady na realizaci tohoto náročného projektu činí přibližně 250 milionů korun. Město má nyní k dispozici zhruba 150 milionů a počítá tudíž s variantou, že by si vzalo úvěr. „Je ale třeba podotknout, že do začátku realizace nám v současné době zbývají přibližně dva roky. Za tu dobu se nám určitě podaří něco našetřit, může se také stát, že budeme moci využít nějaké dílčí dotace,“ vysvětluje starosta a podotýká, že v rychlejším časovém intervalu akci zrealizovat nelze.

Jako výchozí podklad pro vypracování projektové dokumentace byla zastupitelstvem města vybrána architektonická studie, vypracovaná ateliérem RH-arch s.r.o.