Na Kralupsku k nepříznivému stavu Vltavy přispívají vedle odpadních vod také znečištěné potoky, které se do řeky vlévají. Je to zejména Zákolanský potok, který patří podle měřítka kvality mezi velmi silně znečištěné vody, a Bakovský potok. Ten je na tom s čistotou obdobně.

Do potoků totiž vedou žumpy z rodinných domů. Dalším významným znečišťovatelem je také zemědělství, zejména kvůli splachům hnojiv z polí.

Ke zlepšení kvality vody v řece pomáhají čističky odpadních vod. Na Mělnicku je zajišťuje společnost Vodárny Kladno – Mělník, která čistí vodu i kralupském Strachově, a firma Česká rafinérská. Ta má na starosti nejen čištění odpadních vod z výrobních procesů, ale její samostatnou část tvoří i čistírna vod, odčerpávaných ze studní.

Jana Krátká z kralupského ekologického centra uvedla, že pro zkvalitnění vody ve Vltavě může přispět každý. „Velkou zátěží pro povrchové vody jsou například prací prostředky. Záleží tedy i na našem praní, zda zvolíme k přírodě šetrné prášky a jestli se dokážeme zříci avivážních prostředků, které značně zatěžují životní prostředí,“ řekla Krátká. „Při čištění lze rozhodně omezit používání drastických chemických prostředků ve prospěch mýdla, octa, soli, sody či lihu,“ doplnila Krátká.

Jak řeka protéká krajem, přibírá další nečistoty. Na horním toku Vltavy funguje čistírna v Českých Budějovicích, kam je přiváděna jak komunální odpadní voda od tamních obyvatel, tak voda z pivovarů a mlékáren.

Pražské odpadní vody procházejí čističkou v Praze -Troji.

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou spustilo v loňském roce informační kampaň pod názvem Kralupy – čisté město. Projekt je zaměřen především na problematiku černých skládek, nezapomíná ale ani řeku a potoky protékající městem. „Věříme, že čistá řeka a její břehy mohou přispět ke zkvalitnění městského prostředí v Kralupech. Jedním z takových příkladů je i park za nemocnicí, který je zařazen v seznamu zelených míst našeho projektu,“ řekla vedoucí kralupského ekocentra Soňa Hykyšová.