Zastupitelstvo obce má od konce září pouhé tři členy, čtyři zastupitelé totiž na svou funkci v uplynulých týdnech rezignovali. Následkem toho je výrazné omezení pravomocí vedení obce, z čehož vyplývá i nucené zastavení několika rozjetých projektů.

Stávající zastupitelstvo, ve složení starostka Iveta Fišerová, místostarosta Martin Kurc (oba Nezávislí) a řadový člen zastupitelstva Jiří Král (Za lepší život ve Klích), však ve své práci pokračuje. „Minimálně musíme obec dovést do předčasných voleb," připomněla starostka s tím, že dodatečné komunální volby by se měly konat na jaře příštího roku.

Do té doby však v obci nehodlají zahálet, přestože bez plně fungujícího a usnášeníschopného zastupitelstva není možné mnohé věci dokončit.

Chodníky a měření rychlosti

„Nejvíce mě mrzí, že finišujeme s projektovou dokumentací na výstavbu chodníků podél frekventované silnice první třídy číslo 9. Je to přitom klíčová věc pro obec a bezpečnost jejích občanů," vysvětlila Iveta Fišerová a dodala, že největším problémem je skutečnost, že za současného stavu obec nemůže vykoupit pozemky, přes něž mají chodníky vést. „Potřebujeme odkoupit pozemek, který vlastní člověk žijící v Lipsku," poznamenala starostka, „bez smlouvy přitom nemůžeme vydat územní rozhodnutí – a bez něj zase nemá smysl žádat o dotaci."

Jeden ze stěžejních projektů tak bude muset jít k ledu a jeho realizace se přinejmenším o rok odloží. Žádat o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury je totiž možné vždy na podzim. „V tuto chvíli je to passé," potvrdila kelská starosta, kterou mrzí také nemožnost dokončit realizaci úsekového měření rychlosti v obci.

„Ve spolupráci s městem Mělníkem jsme vše připravili, bohužel jsme nestihli uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě by Mělník vyřizoval přestupkovou agendu. Tu totiž musí schválit zastupitelstvo," připomněla další z plánovaných akcí, která musí být odložena do doby, než ve Klích proběhnou předčasné volby.