„Kvůli čerpání podzemní vody v Mělnické Vrutici vysychá říčka Pšovka,“ říkají starostové okolních obcí. Před několika dny dokonce vydali petici, ve které žádají nápravu: omezení a na některých místech dokonce úplné zastavení čerpání podzemních vod.

Starosta Malého Újezda Stanislav Fiala, který je zároveň jednatelem petičního výboru, pro Deník uvedl, že v úseku od jenichovské vlakové zastávky až k Jelenici je říčka úplně vyschlá. „Jedná se zhruba o dva a půl kilometru dlouhý úsek v lokalitě, kde se podzemní voda čerpá,“ řekl Fiala a připomněl, že voda mizí také lidem ve studních.

„Především v důsledku čerpání pitné vody z podloží se hladina spodní vody snížila o dva až deset metrů,“ dodal Fiala s tím, že následkem jsou materiální škody na majetku lidí a nevratné negativní změny přírodního a místního klimatu, vysychání mokřadů a říčky Pšovky, spojené s mizením vzácných živočišných a rostlinných druhů.

Mělnický odbor životního prostředí a zemědělství přesto vydal povolení k dalšímu čerpání této vody. Vedoucí odboru Ctirad Mikeš vysvětlil, že v okolí Mělnické Vrutice je jediný významný zdroj pitné vody na Mělnicku, kterou se zásobuje nejen mělnický okres, ale také Kladensko a části Prahy východ a západ.

Podle Mikeše nechce odbor životního prostředí bránit zastavení čerpání vody, ale v současné době není možné přestat, protože vodárny nemají jiný alternativní zdroj. V plánu je vydání rozhodnutí, které by vodárnám uložilo najít během tří let nový zdroj pitné vody. „Potom by mohlo dojít k omezení čerpání vody v okolí Mělnické Vrutice až na třetinu,“ řekl Mikeš a dodal, že možným náhradním zdrojem se může stát vodní nádrž Želivka.

To potvrdila i mluvčí středočeských vodáren Veolia Kladno Lenka Kozlová. „Pitná voda z kvalitních podzemních zdrojů bude nahrazena povrchovou vodou z vodárenské nádrže Želivka,“ řekla Kozlová.

Mluvčí středočeských vodáren dále připomněla, že vodárny za poslední čtyři roky zaplatily za čerpání vody v Mělnické Vrutici přes sto milionů korun do rozpočtu Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí. Za vodu ze Želivky by vodárny platily jen Povodí.

„Samotné znovuzprovoznění přivaděče vody ze Želivky Kopanina – Kožova Hora si vyžádá investice v řádech desítek milionů, které se samozřejmě promítnou do ceny vody,“ doplnila Kozlová.

Podle Lenky Kozlové nestojí za vysycháním Pšovky pouze čerpání podzemní vody v okolí Mělnické Vrutice.

„Jedná se o tok, který je dotován srážkami a v dolní části jímacího území byl jeho průtok navyšován vývěry podzemními vodami. Jakmile se v roce 1972 začalo čerpat v oblasti Řepínského dolu, došlo k odtržení podzemních a povrchových vod tak, že vývěry byly jímány a již podzemní vody nedotovaly vody povrchové,“ vysvětlila.

Mezi další příčiny úbytku vody v říčce patří podle Kozlové například neudržování koryta v průtočném stavu, rozšiřování plochy mokřadů, nevhodné technické zásahy a při nízkých průtocích také individuální odběry zemědělců a zahrádkářů.

„Nelze říci, že za ztrátu povrchové vody v Pšovce jednoznačně mohou vodárenské odběry. Celou tuto problematiku je nutné pojmout komplexně a postupovat v řešení situace všech příčin,“ uzavřela Kozlová.

Voda z Mělnické Vrutice zásobuje celý mělnický a kladenský okres a také části Prahy východ a západ, dohromady asi 250 tisíc obyvatel. Voda se tam začala čerpat už na začátku sedmdesátých let minulého století. Průměrný odběr podzemní vody je 363 litrů za sekundu. Voda z Mělnické Vrutice odpovídá parametrům kojenecké vody.