Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové určuje místa k měření přímo policie podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Na určení místa má vliv dopravní nehodovost, zastavění oblasti, umístění chodníků, blízkost škol, autobusových zastávek či přechodů pro chodce, tam kde je předpoklad větší koncentrace osob. Měření je vždy instalováno pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,“ uvedla Johnová.

Přesto se i na informačních radarech průjezd vozidel zaznamenává a policie může do záznamů nahlédnout. „Pokutování tam ovšem provádět nebudeme,“ řekl Schweigstill.

Na začátky obcí jsou podle jeho slov lepší například optická zúžení, která donutí řidiče přibrzdit. „V současné době se v těchto místech dodělává chodník a my budeme žádat Ředitelství silnic a dálnic o povolení vybudování středového ostrůvku a přechodu pro chodce v místě, kde je na protilehlé straně umístěna autobusová zastávka,“ svěřil místostarosta.

Mělník má ještě další dva radary na měření rychlosti, a to na Pražské ulici v její horní části a na Kokořínské na Chloumku.

Na začátku letošního roku se nového radaru dočkali i Kralupané. Podle místostarosty Libora Lesáka radar měří rychlost aut při vjezdu do měřených zón i při výjezdu z nich, zařízení pak ukáže průměrnou rychlost. Z průjezdů vozů, které překročí povolenou rychlost, přitom pořídí snímky. Přestupky pak vyhodnotí strážníci a předají je k řešení odboru dopravy.

Kamerový systém hlídá provoz v Pražské ulici, kudy přijíždějí auta od hlavního města, a v Hybešově, která je zkratkou do centra Kralup nad Vltavou. Právě v těchto lokalitách, kterými projíždí mnoho automobilů, řidiči nejčastěji výrazně překračují povolenou rychlost. „Lidé, kteří tam bydlí, si už delší dobu stěžují na neohleduplnost řidičů a nebezpečnost zejména pro pěší,“ připomněl kralupský místostarosta.

V Pražské ulici loni kontrolní měření ukázalo, že tudy za deset dní projelo rychleji přes dvanáct tisíc z jednapadesáti tisíc vozidel. Radar už se osvědčil v kralupské Přemyslově ulici. Podle místní statistiky tam policisté v létě roku 2014, kdy byl snímač nainstalován, zaznamenali měsíčně 293 přestupků. Na jaře roku 2016, kdy byl projekt ukončen, už bylo přestupků měsíčně pouze 105.

V současné době jsou v provozu další dva podobné radary v nedalekých vesnicích, Postřižíně a Nových Ouholicích. Za pronájem zařízení hradí každá radnice měsíčně přes osmdesát tisíc korun. Počet přestupků, za které platí řidiči většinou pokuty, se přitom v každé lokalitě pohybuje kolem 800 za měsíc.

Kde jsou umístěni některé radary na měření rychlosti?- v Nelahozevsi ul. Zagarolská a ul. Kralupská v celé délce, s časovým úsekem bez omezení
- v Nelahozevsi – Podhořany ul. Pod Strání, Nádražní, Vltavská, V Loučkách a Školní s časovým úsekem bez omezení
- v Nelahozevsi – Lešany ul. V Úvoze a ul. V Lipské s časovým úsekem bez omezení
- Kralupy - ul. Přemyslova, mezi č. p. 33 a 69
- Kralupy - ul. Hybešova, mezi č. p. 1 a 38
- Kralupy – ul. Velvarská, Hleďsebe II. díl, Podhořany, Nelahozeves, mezi č. p. 7 a 21
- Mělník – ul. Pražská před křižovatkou s ul. Fričova ve směru z centra
- Kly – při průjezdu obcí
- Medonosy – při průjezdu obcí