V roce 2018 shlédlo akce, expozice či výstavy celkem 40 129 návštěvníků, v roce 2017 to bylo 39 994 a v roce 2016 40 053.

Mělnické muzeum v loňském roce uspořádalo 37 výstav a 172 dalších kulturních akcí, přednášek, projektů pro školy, přírodovědných vycházek, soutěží pro děti a mnoho dalších akcí.

Loňskou neúspěšnější výstavou roku 2018 byla již tradičně ta vánoční, tentokrát betlémů s názvem Půjdem spolu do Betléma, kterou navštívilo 2057 návštěvníků. Neúspěšnější akcí loňského roku byl Předvánoční jarmark, který oslovil rekordní počet návštěvníků a návštěvnost 1570 je druhá nejvyšší za 17 let pořádání. Na druhém místě byl Velikonoční jarmark s 1158 návštěvníky. Nelze opomenout ani tradiční Muzejní noc s účastí 653 osob.

Za úspěchem nevelkého muzea se skrývá velké kreativní úsilí a spousta práce zaměstnanců, kteří chtějí přinést každý rok zajímavá témata pro radost a poučení všech návštěvníků.

Plán muzea na letošní rok je již zveřejněn a opět nabízí spoustu zajímavých výstav a akcí. Většina má společné téma, a tím je příroda.

Marta Dušková