„Smyslem těchto svépomocných skupin je nejen výměna zkušeností, ale také navazování a prohlubování přátelství mezi rodiči i dětmi.“ řekla ke smyslu těchto setkání koordinátorka akcí Centra pro náhradní rodinnou péči pro osvojitele Charlota Kočí a připomněla, že je přínosem a povzbuzením moci sdílet s ostatními své radosti a starosti,“

K hlavním tématům setkání patří možná specifika výchovy osvojených dětí a všechny otázky spojené právě s náhradním rodičovstvím. „Velmi často debatujeme o tom, jak mluvit s našimi dětmi o biologických rodičích. Životní praxe rodin totiž ukazuje, že dříve nebo později se děti na své biologické rodiny zeptají a v mnoha případech jde o velmi citlivou otázku jak pro osvojitele, tak pro děti. Je zřejmé, že v případě výchovy biologických dětí se taková témata neobjevují, ale v případě osvojených dětí je tomu přesně naopak,“ před-stavila jedno z hlavních témat setkání rodičů ředitelka Centra Margita Šantavá.Rodiče, kteří si osvojili dítě, prožívají plnohodnotné rodičovství, ovšem trochu jiného typu. A to znamená také odlišný typ problémů, provázených otázkami, na které hledají účastníci ve svépomocných skupinách odpovědi, mnohdy i za účasti odborníků, které Centrum zajišťuje. 

Zajímá vás cokoli o osvojení, máte dotazy, nevíte, kam se obrátit, chcete si poslechnout zkušenosti druhých? Kontaktujte koordinátorku akcí Centra pro náhradní rodinnou péči pro osvojitele Charlotu Kočí (koci@cpnrp.cz), která ráda poskytne veškeré informace.

Litoměřické Centrum pro náhradní rodinnou péči za více než jedenáct let své existence nasbíralo v oblasti pomoci rodinám s dětmi bohaté zkušenosti. V současné době podporuje přibližně 150 rodin. Své hlavní zázemí má v Litoměřicích, ale rozličné aktivity za dobu svého působení rozšířilo do celého Ústeckého kraje a části středních Čech. Svou pobočku má také v Ústí nad Labem. 

ROSTISLAV KADLEC