„Petr Král převezme funkci ředitele sekce měnové politiky po Tomáši Holubovi, který se stane členem bankovní rady,“ uvádí Markéta Fišerová, ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB.

Taktéž s účinností od prosince jmenovala bankovní rada Luboše Komárka náměstkem ředitele sekce měnové pověřeným řízením odboru vnějších ekonomických vztahů a Danu Hájkovou ředitelkou odboru měnové politiky a fiskálních analýz sekce měnové.

Petr Král vystudoval obory finance a ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB, kde začal pracovat v roce 1999, zastával různé pozice v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové. V letech 2007 až 2014 byl alternátem viceguvernéra ČNB v Hospodářském a finančním výboru (EFC) v Bruselu.

V dubnu 2018 byl vládou ČR jmenován členem Výboru pro rozpočtové prognózy. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se Petr Král zaměřuje zejména na praktické otázky měnové politiky jako strategie, nástroje, komunikace nebo přijetí eura.