Velká voda doslova odřízla Kralupy od zbytku světa. Do města od pondělního rána mohli vjet pouze obyvatelé nebo jejich příbuzní, kteří jim přijeli pomoci s evakuací. Potvrdil to místostarosta města Libor Lesák: „Doprava městem je uzavřená. Udržujeme jen jeden evakuační průjezd pod tratí, který využívají hasiči, policie, technické služby a povodňový štáb."

Své domovy musely v Kralupech opustit zhruba tři tisíce lidí. Povodňová komise začala už v neděli s evakuací nejníže položených ulic v centru města. „Nejdříve šlo o ulice Na Hrádku, Havlíčkovu a přilehlé ulice. Došlo tam také k zatopení tří trafostanic, takže musel být vypnut elektrický proud," přiblížil Lesák, který je členem povodňového štábu.

Nepřetržitě stoupající hladiny řeky a potoků donutily město k noční evakuaci sídliště Cukrovar. „Začaly se nám tam zaplavovat dopravní trasy, takže by pak nebylo možné obyvatelům zajistit bezpečné opuštění jejich domácností," upřesnil místostarosta a dodal, že v pondělí musel povodňový štáb přistoupit i k evakuaci zbylých částí centra města a sídliště Hůrka, kde se už voda valila z kanálů.

Většina lidí město opustila ve svých automobilech, pro další si přijeli příbuzné. Lidé, kteří neměli jinou možnost, získali azyl například v prostorách zimního stadionu, v základních školách Třebízského a Generála Klapálka a v ubytovnách po městě. Několik obyvatel ze sídliště Cukrovar je dočasně i ve velvarské základní škole.

Krizový štáb nechal během nedělního večera evakuovat také 121 pacientů Nemocnice Kralupy nad Vltavou. „Sanitní vozy pacienty rozvezly do nemocnic v Mělníku, v Kladně a ve Slaném.

Velké vodě naštěstí ušla většina vybavení škol, úřadů i knihovny. „Všichni ředitelé příspěvkových organizací dostali už v neděli po poledni příkaz, aby začali vyklízet přízemní prostory budov. Za pomoci hasičů a dobrovolníků se tak podařilo většinu zařízení uchránit. Vzniká ovšem škoda na samotných budovách, do nichž prosakuje spodní voda," popsal Libor Lesák.

Povodňová komise v případě dalšího navyšování hladiny řeky uvažovala dokonce i o umělém zatopení sklepních prostor základní školy na Komenského náměstí. Chtěla tak předejít větším škodám.

„Je tam instalována stanice na rozvod tepla, kotle a čerpadla. Zatím je tam zhruba patnáct centimetrů vody, ale pokud by voda začala dramaticky přibývat, museli bychom k zatopení přistoupit. Je lepší zařízení zaplavit čistou vodou než aby došlo k jejich poškození pískem a kalem z řeky," vysvětlil kralupský místostarosta.

Největší průtok Vltavy v Kralupech byl v pondělí podle místostarosty města Libora Lesáka kolem 3 300 až 3 400 kubických metrů za vteřinu. Hladina Vltavy se ale naštěstí odpoledne zastavila. „Současný stav je ustálený. Největší problém nám ale nyní dělají potoky, které stále natékají a nemají kam odtékat. Dešťovou kanalizací se nám voda tlačí do centra města," popsal problém s potoky místostarosta.