Ryby, které zahynuly na začátku června ve všestudské strouze, zabil nedostatek kyslíku ve vodě. Vyplývá to ze závěrů rozborů vzorků vody i bahna, nevysvětluje to však smrt ondatry nalezené ve stejné době na břehu strouhy.

Voda ve strouze, která navazuje na Mlýnský potok plynoucí z blízkého zámeckého parku, měla už na sklonku května červený nádech. V dalších dnech tam začaly hynout ryby a zápach linoucí se z jejich těl sílil. Všestudská místostarostka Jaroslava Tůmová se proto před třemi týdny obrátila na hasiče – a ti ze strouhy vytáhli asi pět set uhynulých ryb, například okouny, cejny, štiky nebo plotice.

Příčinu jejich smrti odhalily až výsledky rozborů vzorků vody i bahna ze strouhy, které odebral krajský veterinář. Neprokázaly, že by ve vodě bylo zásadní množství chemických nebo jiných škodlivých látek. „Podle závěrů rozborů byla příčinou úhynu ryb neokysličená voda, strouha je neprůtočná a byly parné dny,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí kralupské radnice Jan Kobera.

Co zabilo ondatru, jejíž tělo bylo nalezeno u strouhy, není jasné. Dnes už to ani nikdo nezjistí, protože stejně jako ryby skončila v kafilerii. Podle Kobery její smrt pravděpodobně s úhynem ryb nesouvisela.

Ve strouze se zatím další mrtvá rybí těla neobjevila, červená kašovitá látka na dně však zůstává. „Když do Mlýnského potoka pustili vodu, ve strouze stoupla hladina a vrátily se tam ryby. Červené nánosy ze dna ale voda neodnesla. Prý jsou to jen sinice,“ poznamenala pochybující místostarostka Tůmová. Ani lidé z vesnice příliš nevěří, že je červená látka neškodná.

Řešení, které by bránilo dalším možným pohromám ve všestudské strouze, hledá početný tým lidí – státní i kralupští ekologové, krajští veterináři, místní politici, rybáři, památkáři i zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Jejich cílem je zajištění průtoku vody ve strouze. Ukázalo se však, že to nebude snadné ani levné. Pustí–li se totiž do strouhy voda, podemílá státní silnici.

Zatím se nabízejí tři možné verze technického řešení. Každá z nich by ale znamenala náklady v řádech milionů korun.