Podle hasičů se ale rozhodně není třeba obávat toho, že by zamrzala hasební voda vcisternách – byť se do ní nepřidávají žádné nemrznoucí složky. „Auta stojí vgarážích, ve kterých určitě nemrzne,“ připomněla mluvčí středočeských profesionálních hasičů Lenka Kostková. A cestou kpožáru jsou vozy vpohybu, takže ani pak zamrznutí vody nehrozí. Zvěstem, že by snad hasiči nahřívali potrubí ve svých vozidlech fénem, aby byli připraveni kzásahu, se Kostková jen směje. „To je hodně přehnané; máme moderní zařízení,“ ujistila Deník, že něco takového není potřeba. Je ale pravdou, že vzimě si údržba techniky vyžádá větší úsilí než vletním období.
Temperované garáže často používají i sbory dobrovolných hasičů, které disponují cisternovými automobily. A pokud je nemají kdispozici, starají se o techniku jiným způsobem. I když ale přistoupí kvypuštění vody znádrže cisterny, neznamená to, že by vpřípadě požáru neměl kdo hasit. „Profesionálové vyjedou kzásahu vždy – a když jim na pomoc nemůže vyjet jedna dobrovolná jednotka, povolá operační středisko jinou,“ zdůraznila Kostková. Podle jejích slov tak není sebemenší důvod kobavám.