Při uvolňování průjezdu odstraňováním zákazových značek v místě staveniště se v pátek sešli dva kolegové z rady Středočeského kraje – náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti silniční dopravu, a Libor Lesák (rovněž ODS), jenž je krajským radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek. Sem však přišel v roli kralupského místostarosty.

Mostek v nevyhovujícím stavu byl vyměněn za novou rámovou konstrukci z monolitického železobetonu. Za 23 milionů korun (i s daní z přidané hodnoty) ji postavila společnost HOBST ze Zelenče. Součástí projektu byly rovněž práce pod mostem: došlo na úpravy koryta Zákolanského potoka.

Zástupci města se navíc s krajem dohodli i na pracích, jež původně v plánu nebyly: na rekonstrukci povrchu navazujících úseků silnice II/101, aby se v dohledné době nemuselo znovu počítat s další uzavírkou. Silnice tak má nejen nový povrch na mostě a v nejbližším sousedství, jak to při podobných příležitostech bývá obvyklé, ale v delším úseku po obou stranách mostu: od prodejny potravin až po čerpací stanici pohonných hmot. Tak jako tak by ji podle Lesákových slov rekonstrukce čekala – a to v nejbližší době. Kupka připomněl, že práce na přilehlých komunikacích přišly na téměř čtyři miliony.