Prostřednictvím filmů a debat s pamětníky se školáci a studenti během listopadu seznámí s poválečným obdobím českých dějin.

Ředitel a zakladatel projektu Karel Strachota řekl, že mladé lidi období komunistického Československa zajímá. „Potvrdilo to naše rozsáhlé dotazníkové šetření, ze kterého zároveň vyplývá, že o tomto období má dostatek informací méně než dvacet procent studentů středních škol,“ uvedl Strachota a dodal, že jen dvaadvacet procent z dotázaných studentů uvedlo, že se nechce dozvědět víc.

Právě nedostatečná výuka moderních dějin ve školách byla impulzem pro vznik projektu.

Měsíc filmu ve školách má už osvědčený scénář, i letos si školy mohou zdarma vybrat jeden film z nabídky dokumentárních snímků věnovaných moderním československým dějinám. „V tomto roce jsme s přihlédnutím k nárůstu neonacistických a krajně pravicových aktivit zvolili filmy zaměřené především na holocaust,“ vysvětlil nabídku filmů Strachota. Školáci a studenti tak mohou zhlédnou například dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já nebo Sedm světel režisérky Olgy Sommerové.

Nelehkou poválečnou dobu přiblíží prostřednictvím vlastních zážitků také přímí svědkové událostí. Pozvání přijal i spisovatel Arnošt Lustig, který 25. listopadu navštíví studenty mělnické střední zahradnické školy.

Největší novinkou letošního ročníku je udělení Ceny příběhů bezpráví. Jde o ocenění osobností za jejich postoje a činy v období komunistického Československa.

Jednotlivé nominace předkládali studenti a o laureátech rozhodla studentská porota.

Školy, které se zapojily do projektu Příběhy bezpráví:
Gymnázium J. Palacha Mělník
ZŠ Veltrusy
ZŠ J. A. Komenského Kly
ZŠ Vysoká u Mělníka
ZŠ Gen. Klapálka Kralupy n. Vlt.
Střední zahradnická škola Mělník
ZŠ Velký Borek
ZŠ J. Matiegky Mělník