Situace na pracovním trhu ale podle odborníků odpovídala v prosinci běžnému vývoji nezaměstnanosti ke konci roku.

„S příchodem zimy postupně končí sezonní práce a do evidence se už ve větším počtu hlásí i lidé, kterým k poslednímu prosinci skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Zároveň se do evidence dostali i živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost a obnoví ji s příchodem jarního počasí," vysvětlila Kateřina Sadílková z Úřadu práce České republiky.

Mělnicko se s mírou nezaměstnanosti už několik měsíců pohybuje nad celostátním průměrem, který je o čtyři desetiny procenta nižší.

Všechny tři pobočky úřadu práce v regionu na sklonku prosince dohromady evidovaly 5773 uchazečů o zaměstnání. Nově se přitom během posledního měsíce loňského roku nahlásilo více než pět set dalších lidí bez práce a 247 uchazečů získalo během stejné doby zaměstnání.

Většina uchazečů si místo našla sama, jen osmatřicet z nich využilo nabídek, které jim úřednice poskytly.

Nárok má pětina

Podle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové na Mělnicku k 31. prosinci měla nárok na podporu jen necelá pětina nezaměstnaných.

Mělnicko je podle statistiky úřadu práce s mírou nezaměstnanosti na třicátém místě od konce, kde je okres Bruntál se svými 13,5 procenty. Nejlépe je na tom Praha východ, která s Mělnickem sousedí. Tam je nezaměstnanost jen 3,3 procenta. A to díky rozsáhlým průmyslovým zónám.

Na jedno volné pracovní místo, kterých je v evidenci mělnického pracovního úřadu 371, připadalo na sklonku minulého měsíce v průměru 15,6 uchazeče.
Ve statistice nescházejí ani zdravotně postižení lidé, více než pět set z nich marně hledá zaměstnání. Podobný problém řeší i 327 absolventů škol.

Nezaměstnaným k návratu na trh práce významně pomáhají rekvalifikační kurzy, které pracovní úřad finančně podporuje. Během posledního loňského měsíce se kurzů na Mělnicku zúčastnilo sedm lidí. Během celého loňského roku pak rekvalifikacemi prošlo bezmála tři sta lidí.

Roste zájem o kurzy

„Lidé nejčastěji volili rekvalifikace zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, svářečské kurzy nebo chtěli získat řidičské průkazy včetně těch profesních. Roste také zájem o kurzy, na které úřad práce přispívá," připomněla mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Z nabídky úřadu práce pro okres Mělník vyplývá, že mezi firmami v regionu je největší poptávka po údržbářích, kterých firmy shánějí tucet. Velký zájem je aktuálně i o zdravotnický personál, uplatnění v nemocnicích najde deset sester a pět zdravotnických asistentů. Shodně pět nabídek pak mohou využít prodavačky, elektrikáři a montážní dělníci.

Ačkoli před lety byl obrovský zájem o řidiče kamionů pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu, v poslední době o šoféry závratný zájem není.

Obce v regionu stále častěji využívají nezaměstnané, kteří jsou zapojeni v systému veřejně prospěšných prací. Na sklonku uplynulého měsíce jich na Mělnicku působilo 89.