Zatímco míra nezaměstnanosti při celorepublikovém pohledu během září klesla o tři desetiny procenta, na Mělnicku naopak stoupla. Celorepublikový průměr, který se zastavil na hodnotě 7,3, mělnický region překročil 
o půldruhého procenta.

„V nadcházejícím měsíci by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo s postupným utlumováním sezónních prací 
a ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou mírně vzrůst. S největší pravděpodobností se ale nedostane na loňské hodnoty," konstatovala generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková a dodala, že se v září potvrdily odhady, které předpovídaly stagnaci či mírný nárůst nezaměstnanosti.

Třináct lidí na jedno místo

Ke konci uplynulého měsíce mělnický úřad práce se svými dvěma pobočkami v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou evidoval celkem 5816 lidí bez práce. Na každé volné pracovní místo tak připadalo zhruba třináct uchazečů a zaměstnání během září našlo 444 lidí.
Na sklonku minulého měsíce úřednice v databázi pracovního úřadu evidovaly 450 volných pracovních míst, 
z nichž bylo nově nahlášeno 189. Z toho mělo šanci na práci dvaadevadesát absolventů škol a třiadvacet zdravotně nebo tělesně postižených.

Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 3149 žen, 398 absolventů škol a 538 žadatelů byly osoby s postižením. Na podporu v nezaměstnanosti měla přitom ke konci září nárok jen slabá čtvrtina žadatelů o zaměstnání.

Uklid obcí

Obce v regionu stále častěji využívají nezaměstnané, kteří jsou zapojeni v systému veřejně prospěšných prací. Na sklonku uplynulého měsíce jich na Mělnicku působilo 168. Většina pracovníků vykonává práce spojené s úklidem obcí a údržbou veřejné zeleně.

V chráněných dílnách našlo ke konci září uplatnění devětačtyřicet pracovníků 
a rekvalifikaci s vidinou snadnějšího získání zaměstnání v minulém měsíci absolvovalo dvaatřicet lidí a od začátku letošního roku se jejich počet dostal na 218.

„Lidé nejčastěji volí rekvalifikační kurzy zaměřené na počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, masérské a svářečské kurzy, výuku cizích jazyků nebo například i kurzy pro točíře keramiky. Dost lidí chce také získat řidičské oprávnění na nákladní automobil," uvedla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

V evidenci mělnického úřadu práce byli nejčastěji klienti se základním vzděláním nebo výučním listem. „Velkou část představovali mladí lidé mezi dvaceti a devětadvaceti lety a uchazeči starší padesáti let. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti," doplnila Kateřina Beránková.

Mezi zaměstnavateli, kteří v regionu působí, je v současné době největší zájem o elektrikáře. Těch firmy shánějí čtrnáct, o dvě nabídky méně pak patří instalatérům. Šanci na práci má také jedenáct prodavaček a stejný počet řidičů nákladních automobilů. Po osmi nabídkách patří shodně kuchařům, číšníkům a údržbářům.