Oblastní spolek Českého červeného kříže v Mělníku poslal rodinám z oblastí postižených povodněmi čtyřicet tisíc korun. A nejen to. Poskytli jim i řadu dalších nezbytných věcí, které jim vzala voda.

Mimořádná humanitární sbírka určená lidem postiženým letošními povodněmi proběhla na začátku července. Část materiální sbírky předali pracovníci červeného kříže do Javorníku a Bernartic, další převzala Diakonie Broumov. Ta ji po dohodě se starosty zatopených obcí rozvezla na nejpotřebnější místa.

Podle ředitelky mělnického červeného kříže Aleny Herinkové byli mělničtí lidé solidární a začali přinášet oblečení a potraviny ihned po povodních. „Máme zkušenost, že když lidé vidí zprávy z postižených míst , tak pomáhají. Kdyby takhle pomohli všichni na více místech, bylo by to idální,“ řekla Herinková. Do podobných akcí se podle ředitelky většinou zapojují hlavně lidé střední generace a ti, kteří zažili povodeň na vlastní kůži a nyní chtějí dobrotu jiných oplatit.

V prvních chvílích po povodni byly potřebné nejzákladnější hygienické potřeby, přípravky na úklid, instantní potraviny a oblečení.
V současné době přicházejí na řadu stavební úpravy a bourání staticky narušených budov, které budou finančně náročné. „Lidé mohou pomáhat ale i nadále zasláním peněžní částky na Fond humanity,“ uvedla Herinková a dodala, že tento fond funguje po celý rok. „Díky tomuto zdroji jsme mohli zareagovat hned při první velké vodě a nabídnout pomoc Novému Jičínu, který byl postižen jako první,“ uvedla Herinková.
Částku třiceti tisíc korun poskytl mělnický červený kříž rodině Červenkových z Javorníku.

Ty zastihl rozvodněný potok uprostřed noci v jejich domě, z kterého se jen zázrakem dostala celá rodina živá. Paní Červenkové se navíc podařilo zachránit nemocnou matku ještě před tím, než se část domu, kterou obývala, zřítila. „Přísahám, že nikomu nepřeji tu hrůzu, kterou jsme zažili. Hrozně ráda bych poděkovala spoustě lidem, kteří nám pomohli,“ uvedla paní Červenková. Její rodina ze z pohromy, kterou prožila, těžko vzpamatovává.

Sbírku uspořádala také mělnická radnice. Dnes rada města rozhodne, které moravské obci peníze pošlou. Podle vedoucí finančního odboru Dany Kratoňové jsou na účtu, který byl další variantou jak pomoci potřebným, dva tisíce korun. K tomu ale zájemci mohou přispívat také do zapečetěné pokladničky, která je umístěna v podatelně na mělnické radnici.

Sbírky probíhají i v jiných městech. Například v Neratovicích mají lidé možnost přispívat až do konce srpna. Podle zástupce starosty Františka Moravy ale už vedení města poslalo obci Oslavice dvacet tisíc korun.

Hned od prvního týdne povodní se vybírá také v Klích. Vybraná finanční částka, ve které je nyní přes třicet tisíc, bude odvezena během tohoto týdne. Starostka Alice Semiánová uvedla, že k částce od občanů přibude dalších padesát tisíc od obce.

ZUZANA DVOŘÁKOVÁ